Bezpečnostně technické vybavení

Je konstruktér elektro spoluodpovědný, jestliže jeho firma nepoužívá nebo nebude používat nové bezpečnostní normy, příp. může se se za pomocí podpisu svého zaměstnavatele této odpovědnosti zprostit? Nebo musí práci odmítnout, jestliže neobdržel potřebné informace k požadavku na snížení rizik, případně pouze ústní informace typu „Děláme podle kategorie 2 jako vždycky“?

Podle směrnice o strojních zařízeních, článek 5, musí výrobce před uvedením strojního zařízení do oběhu nebo do provozu zajistit, aby byly splněny platné požadavky na bezpečnost strojního zařízení a ochranu zdraví. Zákonem přitom není předepsáno použití určitých norem.

„Předpokládaný účinek“ - uživatel jedná ve shodě se zákony, příp. směrnicemi
Použití harmonizovaných norem vyvolává však tzv. „předpokládaný účinek“, že strojní zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno podle příslušných platných základních požadavků na bezpečnost strojních zařízení a ochranu zdraví. V případě škody je tedy povinnost prokazování obrácená. Pokud nejsou harmonizované normy použity, je v případě škody důkaz povinen podat výrobce.

Navíc mohou být harmonizované normy použity ke zjištění stavu techniky, který (podle přílohy I směrnice o strojních zařízeních) představuje pro výrobce minimální požadavek. Norma je považována za harmonizovanou, je-li uvedena v Úředním listu Evropské unie.

Pokud jako konstruktér zjistíte, že při konstrukci stroje není použit aktuální stav techniky, příp. že stroj neodpovídá požadavkům na bezpečnost, měli byste na tuto skutečnost písemně upozornit svého nadřízeného. Z právního hlediska není mezi kupujícím a konstruktérem žádný vztah, ten existuje mezi oběma firmami. Obecně tedy konstruktér nebývá předvolán k soudu. Přesto radíme obstarat si písemné prohlášení.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?