Označení CE

Jaká směrnice o strojních zařízeních platí pro dodatečné hodnocení shody strojního zařízení?

Má být řízení o hodnocení shody strojního zařízení, které přišlo do oběhu po 1.1.1995 a nemá tedy žádné ES prohlášení o shodě provedeno podle „staré“ směrnice o strojních zařízeních 98/37/ES nebo podle nové směrnice 2006/42/ES?

Doba uvedení na trh/do provozu

Požadavky se řídí podle okamžiku prvního uvedení strojního zařízení na trh/do provozu v Evropském hospodářském prostoru (EHP). „Stará“ směrnice o strojních zařízeních 98/37/ES neobsahuje žádné vysvětlivky k „rozhodnému dni“ užívání. V „nové“ směrnici o strojních zařízení 2006/42/ES je uvedení na trh a do provozu jasně definováno (viz článek 2).

Evropské právo je převzato do národních legislativ, pro Německo platí např. Zákon o bezpečnosti přístrojů a produktů . § 4 tohoto zákona uvádí, že pro technické pracovní prostředky platí právní stav v době prvního uvedení na trh v EHP. To znamená, že při dodatečném hodnocení shody strojního zařízení je platná doba prvního uvedení na trh a při „vlastní výrobě“ doba prvního uvedení do provozu v EHP. Provozovatel/zaměstnavatel však musí zjistit, zda z nařízení o bezpečnosti provozu nevyplývají další povinnosti, které musí být v době prvního uvedení na trh/do provozu splněny. Nařízení o bezpečnosti provozu nezná pojem „ochrana stavu“, uvádí pouze okamžik pro právní stav pracovního prostředku.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?