Označení CE

Co se rozumí pojmem soubor strojních zařízení?

Ve smyslu směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES se hovoří o «souboru strojních zařízení», jestliže jednotlivé stroje působí společně, případně jsou uspořádány tak, aby je bylo možné považovat za uzavřenou jednotku.

To znamená, že komponenty zařízení

  • jsou uspořádány tak, aby byly považovány za jednotku (zejména prostorová souvislost)
  • působí společně jako celek, tj. součinnost je zaměřena na společný cíl (např. výroba pásu papíru)
  • jsou jako celek ovládány (společné nebo propojené řízení)
  • fungují jako celek a z bezpečnostně technického hlediska tvoří jednotku.

O žádný «soubor strojních zařízení» ve smyslu směrnice o strojních zařízeních se nejedná, jestliže v komplexním celku jsou samostatně fungující jednotlivé stroje nebo dílčí zařízení sice funkčně a prostřednictvím řízení vzájemně propojena, avšak například z bezpečnostně technického hlediska jednotku netvoří. Tak tomu je například tehdy, jestliže propojením nevznikají na rozhraní žádná nebo jen nepatrná rizika.


1. Výrobně technická souvislost?
Ano Dále se 2
Ne ES prohlášení o shodě a označení CE jednotlivých strojů
2. Bezpečnostně technická souvislost?
Ano «Soubor strojních zařízení» ve smyslu směrnice o strojních zařízeních, ES prohlášení o shodě a označení CE pro «soubor strojních zařízení»
Ne ES prohlášení o shodě a označení CE jednotlivých strojů

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?