Označení CE

Může být stroj uveden na trh bez návodu k provozu, pokud návod bude dodán později?

Návod k provozu zpracovává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství. Zpracování musí být provedeno v některém z úředních jazyků. Při uvádění stroje do provozu musí být souběžně dodán originální návod k provozu a příp. překlad do místního jazyka země, kde bude stroj používán.

Návod k provozu musí obsahovat výkresy, schémata a všechny účelné údaje, zejména s ohledem na bezpečnost stroje, které jsou nutné pro uvedení do provozu, údržbu, inspekci, kontrolu funkčnosti a příp. opravu stroje.

Každá chyba v návodu k provozu může vést k právním důsledkům, jestliže se jedná o chybnou instrukci, která má za následek úraz. Návod k provozu je přípustný pouze v písemné podobě.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?