Označení CE

Je výrobce stroje/zařízení povinen dodat zákazníkovi posouzení rizik?

Podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES je každý výrobce stroje/zařízení povinen zpracovat posouzení rizik podle přílohy I této směrnice. Posouzení rizik je součástí podkladů k mechanické části každého stroje/zařízení i neúplného strojního zařízení ve smyslu směrnice o strojních zařízeních. Technické podklady musí připravit zásadně výrobce, aby je případně mohl včas předložit na žádost příslušnému úřadu.


Přesto posouzení rizik nepatří do rozsahu technické dokumentace dodávané výrobcem stroje. Předání posouzení rizik může a mělo by být dohodnuto smluvně.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?