Spínací přístroje

Bezpečnostní relé PNOZ X

Je možné všechna rozšíření kontaktů PZE/PNOZsigma připojit na všechny základní moduly PNOZ X/PNOZsigma?

Ano, to je v zásadě možné. Je však třeba si uvědomit, že vždy musí být zapojen zpětnovazební obvod. Je také zapotřebí nejméně jeden bezpečnostní kontakt základního modulu pro ovládání rozšíření. Vždy se prosím informujte v návodu k obsluze.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?