Česká republika | česky

Moduly servisní robotiky - programování a servis

Cíle školení

Moduly servisní robotiky Pilz jsou určeny jak pro průmyslové, tak i neprůmyslové prostředí. Jsou tvořeny manipulačním modulem, řídicím a ovládacím modulem a moduly ROS. Všechny moduly jsou individuálně vzájemně kombinovatelné. Při školení se naučíte programovat a rovněž mechanicky a elektricky uvádět manipulační modul PRBT do provozu. Součástí školení je i optimalizované programování a správné zacházení s moduly. Programování a manipulaci s manipulátorem PRBT Vás naučíme přímo na našem modelu využívaném při školení. Budete mít tedy možnost poznat a přímo si ověřit pohyby a funkce přístroje velmi podobné praktickému používání.

Speciální základy

Obsah

  • Základy a úvod do práce s manipulačním modulem PRBT
  • Programování robotické paže
  • Provádění teoretických a praktických cvičení
  • Diagnostika a vyhledávání chyb

Cílové skupiny

  • Pracovníci uvádějící stroje do provozu
  • Programátoři
  • Projektanti

Přínosy školení

  • Dvoudenní programování jednoduchého robota se 6 osami
  • Praktická cvičení přímo na modelu velmi podobném skutečnosti

Objednací číslo 1T000121
Délka školení 2 dny
Maximální počet delegátů
Cena
Další informace
Formulář školení
Termíny a objednání
Na vyžádání
Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz