Česká republika | česky

Workshop na téma: souprava pro měření kolizí při spolupráci člověka s robotem podle norem

Cíle školení

V technické specifikaci ISO/TS 15066 jsou pro každou část těla definovány biomechanické limity, které jsou měřítkem pro nebezpečné kolize. U aplikací využívajících spolupráci člověka s robotem, které se řídí principem síla - výkon, je ve fázi validace nutné měřením kolizí ověřit, zda jsou tyto limity skutečně dodržovány. Cílem workshopu je, aby účastníci uměli v praxi provádět měření síly a tlaku a zjištěné výsledky správně interpretovali. Pak budou schopni provádět měření kolizí ve vlastních aplikacích zcela samostatně.

Pokročilý

Obsah

 • Funkce a používání soupravy pro měření kolizí při spolupráci člověka s robotem
 • Měření síly a tlaku
 • Vyhodnocení a interpretace výsledků měření
 • Metody měření
 • Identifikace měřicích bodů
 • Polohy senzorů - správné umístění měřicího přístroje v aplikaci
 • Určení alternativních poloh
 • Měření kolizí podle limitních hodnot ISO/TS 15066

Cílové skupiny

 • Elektrikáři
 • Pracovníci údržby
 • Pracovníci zajišťující uvádění do provozu
 • Konstruktéři
 • Projektanti
 • Programátoři
 • Plánovači
 • Pracovníci pověření péči o zařízení
 • Systémoví integrátoři

Upozornění

Po absolvování školení obdržíte certifikát s platností na čtyři roky. Po uplynutí této doby je nutné jeho obnovení návštěvou jednodenního workshopu.

Přínosy školení

 • Využijte znalostí získaných při více než 3 000 měřeních získaných v praxi.

Objednací číslo 1T000119
Délka školení 1 den
Maximální počet delegátů
Cena
Další informace
Formulář školení
Termíny a objednání
Na vyžádání
Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz