Česká republika | česky

Integrace systému pro bezpečnost strojů

Čtvrtý krok k bezpečnosti strojů: Integrace systému

Integrace systému pro bezpečnost strojů

Čas, který máte k dispozici pro integraci jednotlivých strojů do komplexního zařízení nebo pro zlepšení bezpečnosti již instalovaných strojů, bývá většinou velmi omezený.

Předpokladem pro úspěšnou integraci systému je spolehlivost řešení, kvalita provedení a naše praktické know-how. S našimi zkušenostmi získanými při realizaci bezpečnostních řešení a s naší celosvětovou sítí závodů a poboček jsme schopni projekty uskutečnit profesionálně a ve stanoveném termínu.

"Servis a služby společnosti Pilz nám potvrdily: Odborné znalosti při realizaci koncepce bezpečnosti vedou k nalezené vhodného řešení a následně k úspěšnému projektu.“

Joachim Volm, vedoucí vývojových projektů Software Engineering, Schiller Automation GmbH & Co. KG

Integrace systému prováděná společností Pilz zahrnuje

 • Management projektů
 • Spolupráce a výběr vhodných dodavatelů
 • Výběr a obstarání komponent a realizace systémových řešení
 • Projekty řízení a zpracování vizualizačních rozhraní
 • Elektrická instalace strojů a zařízení
 • Vybavení pro mechanická ochranná opatření a hydraulické komponenty
 • Zkoušky a výroba skříňových rozvaděčů
 • Uvádění do provozu
 • Školení pracovníků obsluhy a údržby strojů
 • Poskytování aktuální dokumentace podle strukturovaných procesů.

Vaše výhody v oblasti bezpečnosti strojů díky integraci systému

 • Využijte naší role dodavatele kompletních řešení
 • Změňte Váš dosavadní systém s minimálními náklady a krátkými dobami prostoje
 • Svěřte potřebné úkoly našim specialistům, kteří mají dlouhodobé zkušenosti z různých aplikací.
Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz