Česká republika | česky

Koncept bezpečnosti pro bezpečnost strojů

Druhý krok k bezpečnosti strojů: zpracování bezpečnostního konceptu

Bezpečnostní koncept pro bezpečnost strojů

Účinný bezpečnostní koncept vyžaduje inteligentní a cenově výhodná řešení. Ochranná zařízení nepovažujeme za konkurenty produktivity. Ústřední myšlenkou konceptů společnosti Pilz je spojení bezpečnosti a produktivity.

Rozhodující přitom je, že bezpečnostní koncept se připravuje v úzké spolupráci s našimi zákazníky tak, aby byly optimalizovány náklady na realizaci, souhra mezi pracovníky a stroji a rovněž produktivita a rozsah údržby. Na základě výsledků posouzení rizik Vám předložíme podrobná řešení, která zajistí bezpečnost Vašich zařízení v souladu s nejnovějšími technickými poznatky.

"S využitím služeb společnosti Pilz se nám společně podařilo v praxi splnit bezpečnostní požadavky na naše stroje s ohledem na vysoké kvalitativní nároky.."

Michael Pruggmayer, vedoucí úseku, EBZ GmbH Fuel Cells & Process Technology

Pilz - Váš partner pro zpracování bezpečnostního konceptu a řešení bezpečnosti strojů

Naši pracovníci podrobně znají relevantní zákony, směrnice a normy a současně mají odborné technické znalosti o bezpečnostních technologiích, nutné pro zpracování rozsáhlého konceptu bezpečnosti. Naše praktické zkušenosti z realizace bezpečnostních konceptů jsou zárukou shody s kladenými požadavky a současně umožňují minimalizovat časovou náročnost a náklady. Základním předpokladem je vždy určení Performance Level (PL) nebo Safety Integrity Level (SIL).

Bezpečnostní koncept zpracovaný společností Pilz zahrnuje

  • Zpracování mechanických, elektrických a dalších inženýrských řešení pro bezpečnost Vašich strojů
  • Aplikace aktuálních platných technických norem a směrnic
  • Stanovení Safety Integrity Level (SIL) a Performance Level (PL) při použití řídicích systémů vztahujících se k bezpečnosti.
  • Zvýšení využitelnosti strojů a produktivity díky integraci bezpečnosti

Vaše výhody v oblasti bezpečnosti strojů díky integraci systému

  • Využijte naše praktické inženýrské zkušenosti
  • Zlepšete produktivitu Vaší výroby integrovanou bezpečností
  • Zajistěte si dodržení bezpečnosti při současném snížení časové náročnosti a nákladů
  • Buďte ujištěni, že náš mezinárodní tým usiluje o to, aby zpracoval maximálně vhodný koncept bezpečnosti v souladu s Vašimi požadavky
Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz