Bezpečnostní systémy PNOZmulti - rozšiřovací moduly

Rozhodující je Vaše aplikace: Modulární rozšíření základních modulů

Bezpečnostní systémy PNOZmulti - rozšiřovací moduly

Pokud by se Vaše zařízení rozrůstalo, PNOZmulti jednoduše poroste s ním. Pro modulární rozšiřování jsou k dispozici rozšiřující moduly, které můžete podle potřeby libovolně kombinovat. Konfigurovatelné bezpečnostní systémy jsou vždy sestaveny z jednoho základního modulu a volitelných rozšiřovacích modulů.

Základní modul je vybaven vstupy, reléovými výstupy, bezpečnými polovodičovými výstupy, výstupy pro automatizační aplikace, kaskádovým vstupem a kaskádovým výstupem. Počet vstupů a výstupů lze díky rozšiřovacím modulům kdykoli zvýšit. Speciální rozšiřovací moduly umožňují například bezpečné monitorování otáček.

Vaše výhody

 • jednoduchá konfigurace pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator
 • optimalizované náklady díky modulární koncepci - zaplatíte pouze to, co skutečně potřebujete
 • velmi nízké náklady na propojení díky zásuvným připojovacím svorkám
Vaše výhody

Vlastnosti rozšiřovacích modulů

Vlastnosti rozšiřovacích modulů
 • Pozice rozšiřovacích modulů se určuje v nástroji PNOZmulti Configurator
 • Moduly se vzájemně propojují zásuvnými můstky
 • zásuvné připojovací svorky (pružinové nebo šroubovací svorky jako příslušenství)
 • maximálně 12 rozšiřovacích modulů a 1 sběrnicový modul na jednom základním modulu
 • maximálně 8 rozšiřovacích modulů vpravo od základního modulu (např. vstupní a výstupní moduly, bezpečné monitorování otáček a zastavení)
 • vlevo od základního modulu: max. 4 rozšiřovací moduly a max. 1 sběrnicový modul
 • Spojovací modul PNOZ ml1p pro spojení 2 základních modulů
 • Spojovací modul PNOZml2p pro připojení decentralizované periferie: 4 decentralizované moduly PDP67 na každý spojovací modul (maximálně 16 decentralizovaných modulů na základní modul)

Pro větší hospodárnost

Hlídač otáček a zastavení: bezpečná kontrola os

Bezpečnostní systémy PNOZmulti umožňují spolu se spolehlivými hlídači otáček a zastavení provádět bezpečnou kontrolu pohonů v seřizovacím i automatickém režimu až do PL e včetně. Dovolují pomocí inkrementálního snímače sledovat nezávisle na sobě až dvě osy. Nastavení požadované hodnoty se provádí zcela jednoduše pomocí grafického konfiguračního nástroje PNOZmulti Configurator.

Pro větší hospodárnost

Při vzájemném propojení zvládat složité úkoly

Bezpečný propojovací modul PNOZ ml1p umožňuje jednoduchou výměnu dat mezi několika základními moduly PNOZmulti. Vaše výhoda: Pokud jsou fyzikální hranice jednoho modulu dosaženy, prostě použijete více modulů PNOZmulti! Tímto způsobem můžete monitorovat a řídit i komplexní stroje a zařízení. Vypínání po skupinách a samostatné uvádění částí zařízení do činnosti je rovněž možné.

Modulární koncepce PNOZmulti umožňuje připojit k jedné základní jednotce až čtyři spojovací moduly PNOZ mI1p a tím vytvářet jak kruhové, tak stromové topologie. Informace určené k přenosu můžete jednoduše a rychle přiřazovat v prostředí nástroje PNOZmulti Configurator. Nejsou nutné speciální znalosti o bezpečných sběrnicových systémech nebo o speciálním adresování připojených zařízení.

Při vzájemném propojení zvládat složité úkoly

Decentralizovaně na periferii s bezpečnými senzory

Bezpečný spojovací modul PNOZ ml2p slouží pro bezpečný přenos vstupních informací z decentralizovaných modulů do řídicího systému PNOZmulti. Pomocí vstupního modulu PDP67 F 8DI ION s IP67 můžete Vaše senzory připojovat i mimo rozvaděč. Díky softwarovému nástroji PNOZmulti Configurator budou Vaše náklady na projekt i provedení výrazně nižší! Takto monitorujete nejen všechny bezpečnostní funkce, ale i periferii. PNOZmulti umožňuje realizaci i propojených a decentralizovaných zařízení.

Decentralizovaně na periferii s bezpečnými senzory

Bezpečné sledování analogových vstupních signálů

Bezpečný analogový vstupní modul PNOZ ma1p nabízí dva vzájemně nezávislé bezpečné vstupy. Pro každý vstup je možné v nástroji PNOZmulti Configuroator pouhým kliknutím myší definovat až osm mezních hodnot. Vstupy jsou vhodné pro připojení měřicích převodníků nebo snímačů s normalizovanými napěťovými signály 10 V, příp. proudovými signály 20 mA.

Jako uživatel získáte četné výhody z rychlého uvedení do provozu a nízkých nákladů na propojení. S analogovým vstupním modulem je PNOZmulti vhodný zejména pro následující obory: procesní inženýrství, výtahy/lanovky, řízení hořáků. K dispozici je i verze s ochrannou vrstvou, určená pro drsné průmyslové podmínky.

Bezpečné sledování analogových vstupních signálů

Naše portfólio: PNOZmulti - rozšiřovací moduly

PNOZmulti - standardní I/O-moduly

Vstupní modul je opatřen osmi vstupy pro funkce týkající se automatizace

PNOZmulti - bezpečné I/O-moduly

K dispozici jsou různé moduly - například vstupní moduly, moduly analogových výstupů, reléové a polovodičové výstupní moduly, hlídače otáček a klidového stavu i spojovací moduly.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz