Konfigurovatelné kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini - základní přístroje

Základní moduly pro jakoukoli úlohu týkající se bezpečnosti

Konfigurovatelné kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini - základní přístroje

Konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti Mini používejte zejména pro realizaci více než tří bezpečnostních funkcí. V závislosti na velikosti Vašich strojů si vyberte samostatnou variantu nebo bezpečné řízení s možností modulárního rozšíření.

Základní moduly můžete rozšířit do levé strany o maximálně 4 spojovací moduly, 1 komunikační modul a 1 sběrnicový modul. Na pravé straně můžete připojit maximálně 1 rozšiřovací reléový modul PNOZsigma. Všechny základní moduly konfigurovatelných řídicích jednotek PNOZmulti Mini splňují v závislosti na aplikaci až PL e (EN ISO 13849-1) a SIL CL 3 (IEC 62061).

Vaše výhody

 • Jednoduché projektování pomocí nástroje PNOZmulti Configurator
 • Rychlé zavádění díky konfigurovatelným vstupům a výstupům
 • Úspora místa ve skříňovém rozvaděči vzhledem ke kompaktní konstrukci
 • Jednoduché zapojení vzhledem k použitým zásuvným svorkám
 • Jednoduchá diagnostika přes zabudovaný displej
Vaše výhody

Promyšlené vlastnosti

Promyšlené vlastnosti
 • Jednoduché projektování s nástrojem PNOZmulti Configurator přes standardní rozhraní USB
 • Jednoduché odečítání hodnot pomocí otočného snímače s tlačítkem (otočit a kliknout)
 • Bezpečná manipulace díky uzamykatelnému krytu nastavovacích prvků a ochraně heslem
 • Konfigurovatelné vstupy a výstupy
 • Rychlá instalace díky inovativním pružinovým svorkám s odděleným ovládáním klíckami (na přání se šroubovacími svorkami)
 • Rychlá montáž západkovými pružinami – bez použití nářadí
 • Jednoduchý přehled nabízený více než 6 kontrolkami LED – žádné externí měřicí přístroje
 • Jednoduchá diagnostika prostřednictvím integrovaného displeje pro informační a diagnostické údaje

Vhodné řešení pro jakékoli požadavky

Kompaktní PNOZ mm0p – samostatný základní modul

Základní modul nabízí na ploše šířky pouhých 45 mm 20 konfigurovatelných a bezpečných vstupů. Až 8 vstupů přitom můžete nakonfigurovat jako pomocné. Navíc jsou k dispozici 4 bezpečné polovodičové výstupy (PL e/SIL, CL 3) a 4 testovací výstupy. Integrovaný displej nabízí následující možnosti: jednoduchá diagnostika a zobrazení individuálních textů. Ušetříte náklady díky krátké době uvádění do provozu a jednoduchému propojení. Kompaktní konstrukce kromě toho zaručuje větší volný prostor ve skříňovém rozvaděči.

Kompaktní PNOZ mm0p – samostatný základní modul

Robustní PNOZ mm0p-T – samostatný základní modul pro rozšířený rozsah teplot

PNOZ mm0p -T je určen pro rozsah teplot -25 °C až 60 °C. Modul je proto vhodný pro aplikace, ve kterých dochází ke kondenzaci a je požadována odolnost vůči určitých škodlivým plynům. Základní modul nemá žádný displej.

Robustní PNOZ mm0p-T – samostatný základní modul pro rozšířený rozsah teplot

Univerzální PNOZ mm0.1p – základní modul s možností modulárního rozšiřování

Pro stále rostoucí nároky je k dispozici základní modul PNOZ mm0.1p. Má stejné technické vlastnosti jako PNOZ mm0p. Rozdíl: Můžete ho modulárně rozšiřovat. S výběrem vhodných modulů a s jednoduchou konfigurací si Vaši aplikaci rozšíříte jednoduše a úsporně. Základní modul je možné rozšířit doleva 4 bezpečnými spojovacími moduly, 1 komunikačním modulem a 1 sběrnicovým modulem. Směrem doprava využijte možnost rozšíření kontaktů řadou PNOZsigma pro osazení dalších reléových kontaktů.

Univerzální PNOZ mm0.1p – základ s možností modulárního rozšiřování

Komunikativní PNOZ mm0.2p – základní modul s integrovaným rozhraním Multi-Link

Základní modul PNOZ mm0.2p je vybaven - kromě funkcí PNOZ mm0.1p - integrovaným rozhraním Multi-Link. Protože nebudete potřebovat doplňkový modul, ušetříte náklady! Spojení a výměna dat mezi více základními moduly PNOZmulti Mini a mezi PNOZmulti Mini, PNOZmulti a PNOZmulti 2 probíhá velmi jednoduše.

Komunikativní PNOZ mm0.2p – základní modul s integrovaným rozhraním Multi-Link

Naše portfólio: Základní moduly PNOZmulti Mini

Základní moduly PNOZmulti Mini

Dodávají se nejrůznější základní moduly: stand-alone, pro rozšířený rozsah teplot, varianta s možností modrulárního rozšíření.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz