Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Spolehlivé kompletní řešení pro ohraňovací lisy

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Kamerové bezpečnostní systémy PSENvip jsou souběžně se pohybující ochranná zařízení. Opticky kontrolují celý proces ohraňování. Systém instalovaný na horní čelisti ohraňovacího lisu umí identifikovat i ta nejmenší cizí tělesa v ochranném poli mezi vysílací a přijímací jednotkou. Produkt je velmi robustní a tedy vhodný pro tento typ strojů.

Ke kamerovým ochranným systémům PSENvip patří následující dvě varianty:

 • Kamerový ochranný systém PSENvip – bezpečné spolehlivé kompletní řešení pro retrofit lisů
 • Kamerový ochranný systém PSENvip 2 - integrované řešení pro moderní ohraňovací lisy

Potřebné příslušenství - kabely, zástrčky a adaptéry najdete v části Technologie připojení

 

Bezpečnostní systém PSENvip využívající kameru – bezpečné kompletní řešení pro retrofit lisů

Zkombinujte si bezpečnostní zařízení PSENvip souběžně se pohybující s lisem s konfigurovatelnou řídicí jednotkou PNOZmulti nebo automatizačním PLC PSS 4000! V kombinaci s FAST Control Unit v PLC PSS 4000 je možné díky dynamické metodě mutingu s produktivní variantou systému PSENvip dosáhnout zvýšení produktivity až o 50 % oproti základní variantě. Díky plnohodnotným diagnostickým hlášením na integrovaném displeji LCD již produktivní práci nestojí nic v cestě!

Důležité pro Vás jako zákazníka: Při správné a z bezpečnostního hlediska bezchybné parametrizaci PSENvip (základní a produktivní varianta s PSS 4000) nevznikají žádné podstatné změny oproti zákonu o bezpečnosti přístrojů a produktů – tím se minimalizují náklady na certifikaci.

Další informace k tomu najdete v článku v lexikonu "Podstatná změna".

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip
Kamerový bezpečnostní systém PSENvip 2

Bezpečnostní systém PSENvip 2 na bázi kamery – integrované řešení pro moderní ohraňovací lisy

PSENvip 2 představuje druhou rozšířenou generaci bezpečnostního systému s využitím kamery. Jednoduchá manipulace, maximální produktivita a vysoká využitelnost strojů - to jsou charakteristické vlastnosti PSENvip 2. Navíc byla velikost přijímače snížena asi o 50 %.

Využívejte PSENvip 2 nyní i společně s PLC PSS 4000! Postačí připojit Fast Analysis Unit systému PSENvip 2 jako modul. Poznejte výhody ještě kratší doby vypínání a kratšího doběhu ohraňovacích nástrojů.

PSENvip 2 nepotřebuje displej: kompletní uvedení do provozu a konfigurace se provádí jednoduše a přímo prostřednictvím webového rozhraní na řídicí jednotce ohraňovacího lisu. Uživatel tedy může všechna nastavení provádět centrálně na jednom místě.

Výhody PSENvip ve zkratce

 • Maximální bezpečnost podle bezpečnostních norem EN 12622
 • Inovativní vzhled s LED pro vysokou využitelnost a produktivitu (v porovnání s laserovými systémy)
 • Robustní bezpečnostní systémy – odraz ani cizí, resp. rozptýlené světlo mu nevadí, ani vibrace ani střídavé teploty (vyvolané např. ohřátými nástroji)
 • Dlouhá doba životnosti světelného zdroje LED je zárukou nepatrných nároků na údržbu
 • Jednoduché první seřízení a rychlá výměna nástrojů - díky inovativní technologii a softwaru pro zkrácené doby vystrojování
 • Uvedení do provozu a konfigurace pomocí integrovaného displeje (PSENvip), případně webového rozhraní na řízení ohraňovacích lisů (PSENvip 2)
 • Mimořádné krátké vypínací doby a krátká dráha doběhu ohraňovacího nástroje - díky integrované funkci FAST ve vyhodnocovací jednotce Fast Analysis Unit (PSENvip 2)

Vlastnosti bezpečnostního systému

Vlastnosti bezpečnostního systému
 • Velké ochranné pole (19 x 38 mm) se třemi aktivními oblastmi
 • Možná vzdálenost mezi vysílací a přijímací jednotkou je u PSENvip až 10m, u PSENvip 2 až 18 m
 • Předchozí měřicí pole pro identifikaci plechu
 • Integrovaný kamerový čip s osvědčeným know-how systému SafetyEYE
 • světelný paprsek LED bezpečný pro lidské oko
 • Plná integrace do prostředí díky jednotce Fast Analysis Unit (v rámci PSS 4000) a konfigurace prostřednictvím HMI řídicí jednotky ohraňovacího lisu (PSENvip 2)

Novinka: Bezpečné a efektivní ohraňování díky integrovanému měření úhlu ohybu

Ochranný systém PSENvip 2 na bázi kamery a automatizační PLC PSS4000 jsou zárukou maximální produktivity při jednoduché manipulaci. S modulem pro měření úhlu ohybu se obrazové údaje z kamerového ochranného systému přenášení přímo do řídicí jednotky lisu a zaručují tak efektivní proces ohraňování. Údaj o hodnotě úhlu ohybu se přitom zobrazí na uživatelském rozhraní stroje. Zapomeňte na náročné ruční měření úhlů i na drahé systémy pro měření dráhy. Vaše výhody: 

 • úspora času
 • úspora nákladů
 • menší potřeba místa pro doplňkové přístroje
Modul pro měření úhlu ohybu

Kompletní řešení pro ohraňovací listy a retrofit lisů

Dynamická metoda mutingu ochranné funkce

Řídicí systém PSSuniversal PLC převezme dvě hlavní úlohy: monitorování dynamického mutingu a průběhu rychlosti během procesu brzdění. Funkce jsou přitom k dispozici v podobě základních modulů softwarové platformy PAS4000. Díky tomu lze při procesu ohraňování déle působit vysokou rychlostí na plech. Doba, při které horní nástroj působí s redukovanou rychlostí, se tak zkracuje na minimum.

Bezpečné ohraňování s velkými nástroji

U ohraňovacích lisů se používají i nástroje, které nelze vzhledem k jejich velikosti zabezpečit na základě běžného řešení. Podle normy EN 12622 však musí být každá ohybová hrana zabezpečena ochranným polem, které musí být umístěno minimálně 15 mm od pracovníka obsluhy. Předpokladem pro splnění normativního zadání je, aby nástroj byl zcela v zorném poli bezpečnostního systému. To zajistí bezpečnostní systémy PSENvip.

Díky funkci pro zvláštní nástroje certifikované organizací TÜV Nord existuje nyní pro bezpečnostní systém PSENvip klasifikace různých velikostí . V třídě nástrojů 1 to znamená zabezpečení v souladu s normou. Kamera pro třídu nástrojů 2 a 3 ovšem může vzhledem k jeho velikosti identifikovat nástroj jen částečně.

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip ale dokáže bezpečně sledovat i velké tvary nástrojů: zvýšením přepínacího bodu nebo změnou rychlosti při přibližování k plechu. Kontrolují se přitom obrysy nástrojů a přiřazují se třídě 1, 2 nebo 3. Zjištěná třída se sděluje řídicímu systému, který následně udělí povolení pro nástroje třídy 2 a 3. Sledují se i přepínací body definované v analýze rizik.

Kompletní řešení pro ohraňovací listy a retrofit lisů

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip LR pro speciální lisy

Nová varianta Long-Range systému PSENvip R LR je první a jediné bezpečnostní zařízení pro ohraňovací lisy s chráněným prostorem až 18 metrů. Je proto optimálně vhodná pro monitorování speciálních lisů například tandemových. Montáž PSENvip R LR na stávající lisy je jednoduchá a rychlá: Vysílač zůstává původní, postačí pouze vyměnit přijímač. Monitorujte Vaše tandemové lisy pouhým jediným bezpečnostním systémem - není zapotřebí žádná kombinace souběžně se pohybujících ochranných zařízení a světelných závor!

S variantou Long-Range navíc získáte bezpečnostní systém vhodný pro Hot-Plug: Postavíte-li dva ohraňovací lisy vedle sebe, můžete jednoduše vysílač a přijímač ze středu odebrat. Vysílač stroje 1 pak bude pracovat s přijímačem stroje 2 - žádné nové nastavování není nutné! S PSENvip R LR tedy zabráníte zbytečnému prostoji stroje. Varianta Long-Range systému PSENvip je navíc charakteristická svou vysokou robustností.

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip LR

Použití bezpečnostního systému v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů: Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Příslušenství k bezpečnostnímu systému

Pilz nabízí široké spektrum dílů příslušenství ke kamerovému bezpečnostnímu systému PSENvip.

Bezpečnostní systém PSENvip

Kamerové bezpečnostní systémy PSENvip jsou k dispozici v různých variantách. Zaměřeno na bezpečnost a produktivitu.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz