Optické senzory

Spolehlivá identifikace objektů

optické senzory

Optické senzory detekují objekty tak, že vysílají světelné paprsky, které materiál odráží. Tímto způsobem lze zaručit spolehlivou identifikaci objektů. Senzory samy o sobě neplní žádnou bezpečnostní funkci. Vydávají však spínací signál, který vyhodnocuje bezpečnostní řídicí systém PLC Pilz, například malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 nebo modulární bezpečnostní relé myPNOZ.

Využití mají optické senzory například u balicích strojů, kde sledují bezpečný přísun krabic. Řešení získalo certifikát TÜV-Süd pro PL d, příp. SIL 2 IEC 62061.

Výhody

Výhody optických senzorů
 • Řešení certifikované TÜV-SÜD pro PL d / kat. 3 podle norem EN ISO 13849-1 nebo CL 2 podle IEC 62061: úspora nákladů i času díky certifikovanému řešení
 • vyšší bezpečnost pracovníků: minimalizované riziko úrazů při použití bezpečného řídicího systému PLC v kombinaci s optickými senzory
 • úspora nákladů při instalaci optických senzorů: odpadá nutnost nákladných mechanických ochranných zařízení
 • jednoduchá integrace do stávajících aplikací, možnost doplnění definovanou sadou komponentů a příslušným popisem řešení
 • vysoká spolehlivost při detekci nejrůznějších obalových materiálů, např. sytě černých, lesklých nebo třpytivých objektů
 • flexibilní montáž senzorů po straně nebo nad zásobníkem krabic

Vlastnosti

 • bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 – použitelné jsou všechny základní moduly řady PNOZmulti 2 – NEBO
 • modulární bezpeční relé s typovým kódem myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 A
 • 2 optické senzory O300.GP.2-11246332 na přísun/zásobník krabic
 • krátké doby odezvy senzorů
 • bod-paprsek
 • potlačení pozadí
 • dotykový rozsah 30 … 100 mm
 • konektor M8 4pól.
Znaky optických senzorů

Aplikace

Řešení s bezpečnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 + dva optické senzory na každé podávací zařízení

Příklad aplikace

Řešení s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ + dva optické senzory na každé podávací zařízení

Příklad aplikace

Taková je bezpečná a produktivní aplikace:

S řešením Pilz certifikovaným TÜV-SÜD pro PL d / SIL 2, které tvoří malé bezpečné řídicí systémy PNOZmulti 2 nebo bezpečnostní relé myPNOZ v kombinaci se dvěma optickými senzory zvýšíte bezpečnost a produktivitu Vašich balicích strojů!

Využití najde v oblasti přísunu krabic, například při jejich narovnávání. Jedná se o proces, kdy se složená krabice ve stroji vyrovnává do použitelné podoby. Složené krabice se přisouvají ze zásobníku. Pohyblivé části stroje přitom ohrožují pracovníky obsluhy, kteří musí vkládat ruce do prázdných otvorů pro přísun materiálu a mohou přitom utrpět poranění. Kartonáž přitom normativně slouží jako ochranný kryt. Dokud je v zásobníku dostatek krabic, které otvor zakrývají, není za chodu stroje možné do nebezpečného prostoru zasáhnout.

Řešení má zabránit tomu, aby pracovník obsluhy mohl sáhnout vyprázdněným otvorem pro přísun materiálu do stroje a přitom se poranit.

Příklad řešení

Dokud je v zásobníku krabic dostatek, není možné za chodu stroje do nebezpečného prostoru zasáhnout tak, aby došlo k poranění.

Příklad řešení

Jakmile dojde v zásobníku k poklesu počtu krabic pod stanovené minimum, výstupy vypnou bezpečnostní řídicí systém stroje.

Příklad řešení

Bezpečný přístup k přísunu kartonáže:

Otvor pro přísun krabic musí být možné kontrolovat. Optické senzory zjišťují, zda se v zásobníku nachází dostatečné množství balicího materiálu. Je-li v zásobníku dosažen minimální počet krabic, příp. dojde-li k poklesu pod tento počet, výstupy vypnou bezpečnostní řízení stroje. Stroj se zastaví na tak dlouho, dokud není doplněn dostatečný počet krabic a teprve pak se výroba může znovu rozběhnout.

Na každé podávací zařízení jsou zapotřebí dva optické senzory. Mohou být namontovány po straně zásobníku nebo nad ním.

Další informace

Zde najdete všechny informace o zabezpečení balicích strojů:

Stažení popisu řešení

Automatizace pro balicí stroje

Spektrum našich produktů:

Optické senzory

Zaručená spolehlivá identifikace objektů pomocí optických senzorů, i v případě sytě černých, lesklých nebo třpytivých objektů. Využití mají optické senzory například při řešení bezpečnosti balicích strojů.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz