Bezpečnostní relé PNOZelog

Zaručeně nepodléhá opotřebení

PNOZelog

Řada PNOZelog spojuje zkušenosti s elektromechanickými bezpečnostními spínacími přístroji s výhodami moderní elektroniky. Kontrolujte pomocí PNOZelog spolehlivě jednu až čtyři bezpečnostní funkce. Odolnost proti opotřebení, bezpečnost a dlouhá doba životnosti jsou zárukou hospodárného provozu. Ušetřete náklady na propojení! PNOZelog lze propojovat pomocí logických operátorů. Zvyšte využitelnost Vašeho stroje pomocí rozšířené diagnostiky. Testy při zapnutí, vlastní testy a průběžné testy za chodu Vám navíc zaručí maximální bezpečnost.

Využijte výhod PNOZelog odolného vůči šoku a vibracím. Především v mobilních aplikacích vystavených velkým otřesům. Využití moderní elektroniky garantuje bezúdržbový provoz i dlouhou životnost.

 

Přehled výhod bezpečnostního relé PNOZelog

 • Méně náročné zapojování díky jednoduchým logickým vazbám (A/NEBO)
 • Vysoká využitelnost díky rozšířené diagnostice
 • Díky důslednému používání polovodičové technologie žádná údržba
 • Žádné chyby v důsledku svaření, znečištění, stlačení nebo opálení kontaktů
 • Maximální bezpečnost díky permanentně probíhajícímu autotestu; detekce chyb není vázaná na cyklus zapínání a vypínání
 • Dlouhá životnost i při častém spínání nebo při cyklických funkcích
 • Bezpečné spínání i při nejmenších zátěžích
 • Rychlé uvedení do provozu bez pomůcek díky zásuvným svorkovnicím - pružinovým nebo šroubovým
Přehled výhod bezpečnostního relé PNOZelog

PNOZelog - přehled charakteristických znaků

PNOZelog - přehled charakteristických znaků
 • dlouhá doba životnosti
 • rozšířená diagnostika
 • elektronicky
 • nepodléhá opotřebení
 • možnost propojení
 • kompaktní

Spojujte si PNOZelog do kompletních bezpečnostních funkcí! K dispozici máte logické propojení. Při propojení A resp. NEBO nejsou na výstupu zapotřebí přídavné vodiče. Proto máte oba výstupy přístrojů PNOZelog volně k dispozici.

Komfortní diagnostika pro hospodárné využití

Monitorujte dvě bezpečnostní funkce současně, jen jedním přístrojem. To snižuje potřebu místa ve skříňovém rozvaděči.

Využijte rozsáhlé diagnostické schopnosti relé PNOZelog. Zkrátíte dobu prostojů strojů a ihned odstraníte možné příčiny poruch. Pomohou Vám přitom podrobné informace o stavu produktu:

 • diody LED pro tu nejjednodušší diagnostiku přímo na místě bez jakýchkoli dalších pomůcek
 • Diagnostický výstup do PLC: Pomocí řídicího programu je možné nejběžnější systémy PLC přizpůsobit potřebám diagnostiky. Jsou detekovány interní i externí chyby, jako např. příčný zkrat nebo chyba při zapojování.
 • Použití více propojených modulů PNOZelog: Je zapotřebí pouze jeden vstup PLC. Rozpoznává se stav zařízení i chyby ve vstupním a výstupním obvodu a informace se předávají systému PLC.
Díky interní logické vazbě AND lze pokrýt dvě bezpečnostní funkce současně – jen jedním přístrojem!

„2 v 1“ – to je PNOZelog s dvojí funkcí

Potřebujete zařízení pro monitorování nouzového vypínání nebo ochranných dveří v jediné kompaktní bezpečnostní jednotce? Monitorujte dvě bezpečnostní funkce současně, jen jedním přístrojem. Ušetříte si námahu při zapojování. Při montážní šířce 22,5 mm je potřeba místa ve skříni rozvaděče snížena na minimum. Maximální funkčnosti se dosahuje využitím interní logické vazby typu AND. Každá bezpečnostní funkce disponuje jedním samostatným signalizačním výstupem:

 • PNOZ e5.11p sleduje současně nouzové vypínání a ochranné dveře, nebo dvoje ochranné dveře.
 • U PNOZS e5.13p je navíc možné i napojení na bezpečnostní moduly PSENmag.
PNOZelog s dvojí funkcí - minimální potřeba místa

Bezpečná kontrola vedení PLIDdys - bezpečné zapínání ve spojení s PNOZ e8.1p

PLIDdys vyloučí nechtěné zapnutí nebo rozběh Vašeho zařízení v případě poruchy. Kontrola vedení PLIDdys v kombinaci s vyhodnocovacím modulem PNOZ e8.1p je optimálním řešením pro bezpečné vedení/spojení.

Kontrola možných závad vedení a ochrana před zapnutím v případě poruchy

Naše portfólio: PNOZelog

Monitorování obouručního ovládání

Bezpečnostní spínací moduly řady PNOZelog kontrolují dvouruční ovladače.

Kontrola nouzového zastavení ochranných dveří a světelných závor

Bezpečnostní spínací moduly PNOZelog kontrolují nouzové zastavení, ochranné dveře nebo světelné závory.

Kontrola bezpečnostních rohoží

Bezpečnostní spínací moduly řady PNOZelog kontrolují dvouruční ovladače.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz