Elektronická monitorovací zařízení PMDsigma

Elektrická bezpečnost

U elektronických monitorovacích relé je v popředí zájmu elektrická bezpečnost. Monitorovací relé omezují situace nebezpečné pro člověka i pro stroj a zvyšují životnost strojů a zařízení. Uspoříte náklady a zajistíte si efektivitu výrobního procesu.

Kontrola izolace: Sledujte pomocí kontroly izolace PMD s20 izolační odpor neuzemněných střídavých / stejnosměrných systémů. Díky odděleným napájecím napětím je možné i sledování bezpotenciálového systému.

Monitorování činného výkonu: Na základě změřeného činného výkonu můžete odhadovat odvozené veličiny, jako např. míru naplnění, objem, točivý moment nebo tlak vzduchu.

Jednoduchá kontrola elektrické bezpečnosti

 • snadné a rychlé nastavení monitorovacího relé a jeho uvedení do provozu pouhým jedním voličem (otočit a kliknout)
 • zabezpečení proti chybám: konfigurace monitorovacího relé prováděná za podpory menu s interním křížovým porovnáváním
 • jednoduchá výměna, protože konfigurace je uložena na čipové kartě
 • minimální prostoje díky rozšířené diagnostice a zobrazování naměřených údajů na displeji
 • používá se v celém světě díky jednoduchému nastavení
Jednoduchá kontrola elektrické bezpečnosti

PMDsigma - přehled charakteristických znaků

 1. Rychlá instalace: inovativní pružinové svorky s odděleným ovládáním svěracích klícek
 2. Komfortní diagnostika a nastavování parametrů přes displej: nastavení, zobrazení a vyvolání všech relevantních hodnot
 3. Rychlá montáž díky zajišťovacím pružinám: bez použití nářadí
 4. Bleskurychlá diagnostika: pomocí 6 indikačních LED - nejsou potřebné žádné externí měřicí přístroje
 5. Jednoduché nastavení hodnot pomocí otočného snímače s tlačítkem (otočit a kliknout)
 6. Ukládání naměřených hodnot do paměti na čipové kartě: maximální flexibilita při výměně zařízení
 7. Bezpečné proti manipulaci: Nastavovací prvky jsou pod uzamykatelným krytem

Používání kontroly činného výkonu PMD s10

 • U pohonů a motorů pro regulaci zátěže, zjištění opotřebení a pro preventivní údržbu
 • kontrola běhu naprázdno nebo zablokování u čerpadel
 • konzistentní kontrola a řízení množství pro míchadla
 • regulace přítlaku rotačních kartáčů v myčkách pro automobily
 • kontrola zablokování nebo opotřebení u pásových dopravníků

Použití PMD s20 jako kontroly izolace

 • Operační sály v nemocnicích s kontrolou izolace: Použijte v nemocnici kontrolu izolace. Například na operačních sálech můžete preventivní údržbou a znalostí předpokládaných událostí dosáhnout jejich lepšího využití.

Použití PMD s20 jako kontroly izolace

 • venkovní instalace jako větrné elektrárny, čističky odpadních vod a zdymadla.

Naše portfólio: PMDsigma

Elektronická monitorovací zařízení PMDsigma

Elektronické kontrolní přístroje PMDsigma spolehlivě kontrolují dle konfigurace činný výkon nebo izolaci. Komfortní diagnostika na displeji zkracuje doby prostojů.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz