Vizualizace SCADA

Vizualizace Vašich strojů a zařízení

Vizualizace Vašich strojů a zařízení

Ovládejte a monitorujte Vaše stroje nebo zařízení na vysoké úrovni!

Softwarový balíček SCADA je k dispozici pro obslužné terminály PMIopen a PMIcontrol a nabízí řešení komplexní vizualizace bez ohledu na obor činnosti.

Jednoduché, rychlé a pohodlné ovládání stroje
Na plnohodnotný systém SCADA přejdete bez ztráty dat, protože se všechna data projektu uloží. Využijte Zenon Operator Dev 1024 (pro projektování) a Zenon Operator RT PMI (runtime).

Výhody

 • Jednoduché a rychlé projektování díky mnoha funkcím a připraveným pomůckám
 • Jasně strukturované pokyny pro uživatele pro rychlé zapracování
 • Rychlé vyhledávání chyb díky dobré čitelnosti, akustické podpoře a jednoduchým symbolům
Vizualizace SCADA

Vlastnosti vizualizace SCADA

Vlastnosti vizualizace SCADA
 • Editor a runtime v několika jazycích
 • Knihovna symbolů
 • Symbolické adresování
 • Simulace na PC
 • Správa receptur
 • Správa alarmů a chronologický seznam událostí
 • Ochrana heslem
 • Přepínání jazyka online

Výběr funkcí pro projektování i uvádění do provozu

Přepínání jazyka online: Ušetřete náklady při instalaci! Jako sériový uživatele si můžete projekt zpracovat hned v několika jazycích. Změna jazyka pro ovládání je snadná i za provozu. Navíc je již v průběhu projektování možné provádět kontrolu cizojazyčného textu (např. jeho délky). Je podporován UNICODE.

Ochrana heslem: S PMI-PRO je možné nastavit pro každého uživatele vlastní, volně definovatelné oprávnění k přístupu. Flexibilní hierarchie hesel umožňuje definovat jednoznačná oprávnění k přístupu a stanovit postup.

Knihovny objektů: Rychlé a efektivní projektování za pomoci knihovny objektů pro statické a dynamické prvky Vám ušetří čas i peníze. Postačí jen několik kliknutí!

Simulace off-line: Všechny funkce je možné předem otestovat pomocí simulace. Snížíte si tak náklady na projektování a uvádění do provozu.

Napojení na četné SPSen: PMI umožňuje napojení ovládacích terminálů PMI na různé řídicí jednotky. K dispozici budete mít výběr ovladačů pro všechna běžná PLC. Obslužné terminály PMI je možné napojovat například prostřednictvím sběrnice Modbus (TCP). Kromě toho je k dispozici ovladač pro napojení na systémy Siemens nebo Allen Bradley.

Výběr funkcí pro projektování i uvádění do provozu

Spektrum našich produktů Vizualizace SCADA

zenon

zenon - vizualizační software pro projektování a uvádění strojů a zařízení do provozu. Zde najdete editor včetně licence.

licence zenon

Zde najdete rutinu pro Windows CE a projekty PC do 1024 tagů včetně licence
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz