Řízení přístupu pro Vaše stroje a zařízení

Pro rozsáhlou ochranu Vašich pracovníků a optimální zabezpečení Vašich strojů je zapotřebí ucelená koncepce bezpečnosti, která bere v úvahu jak aspekty Safety, tak i Security.

Muž s helmou obsluhuje stroj

Naším portfóliem „Identification and Access Management“ Vám nabízíme celou řadu produktů, řešení a softwaru pro zajištění bezpečnosti pracovníků a strojů.

Dále se dozvíte více o možných aplikacích: od jednoduché autentifikace, přes přístupová oprávnění a management přístupu, až po bezpečný výběr provozních režimů, zabezpečení údržby a zabezpečení dat a sítí. Zjistíte, že Safety and Security lze sjednotit do jednoho systému!

Zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ na ochranu proti nežádoucímu opětovnému spuštění stroje

Řešení zajistí, že stroj nelze uvést do provozu, dokud se v nebezpečné zóně zdržují nějaké osoby. Zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ je navrženo pro stroje s nebezpečnými zónami, do kterých musí vstupovat personál a jsou proto chráněny ohrazením – například robotické buňky.

Od běžných systémů Lockout-Tagout (LOTO) se řešení Key-in-pocket liší tím, že využívá klíč RFID s příslušnými oprávněními a bezpečný seznam uložený v řídicím systému Pilz. Jedná se o čistě elektronickou ochranu před náběhem stroje a díky ní jsou mechanická blokovací zařízení a varovné závěsné tabulky nadále zbytečné.

Příklad aplikace „Key-in-pocket“ na ochranu proti nežádoucímu opětovnému spuštění stroje

A takto to funguje:

Příklad aplikace pro přihlašování pracovníka

Pro vstup do zařízení se obsluha prokáže u jednotky PITreader umístěné na bezpečnostní bráně svým osobním transpondérovým klíčem.

Přitom se zkontroluje oprávnění ke vstupu a po úspěšném potvrzení je příslušné bezpečnostní identifikační číslo uloženo do bezpečného seznamu v řídicím systému Pilz (PNOZmulti 2 nebo PSS 4000).

Příklad aplikace pro vstup pracovníka do nebezpečného prostoru

Teprve pak je možné stroj vypnout, otevřít bezpečnostní bránu a vstoupit do chráněného prostoru.

Transpondér si pracovník ponechává u sebe („Key-in-pocket“). Stejným způsobem se svými osobními klíči mohou pro vstup ke stroji přihlásit další pracovníci. Vstupovat mohou různými bezpečnostními branami.

Příklad aplikace pro odhlašování pracovníka

Pro opětovné uvedené zařízení do provozu se musí všechny osoby při opouštění prostoru a zavírání bezpečnostní brány opět odhlásit na jednotce PITreader svým osobním klíčem odhlásit. Bezpečnostní identifikační číslo – Security ID – je pak z bezpečného seznamu v řídicím systému odstraněno a jakmile je seznam zcela prázdný, stroj může být spuštěn. U velkých a nepřehledných zařízeních se navíc používá „Blind-Spot-Check“ podle EN ISO 13849-1 5.2.2. U nepřehledných zařízení je navíc před spuštěním stroje vyžadována pro jistotu vizuální kontrola.

Vaše výhody ve zkratce

  • Autentifikace osob, bezpečná ochrana proti opětovnému spuštění
  • Certifikace: PL d Cat. 3 podle EN ISO 13849-1, SIL CL 2 podle EN 62061 a SIL 2 podle IEC 61508
  • Úplná kontrola toho, který z pracovníků má přístup k určitému stroji, možné i dočasné oprávnění
  • Jednoduché zablokování a rychlé naprogramování při ztrátě transpondérového klíče
  • Podstatně výhodnější a pružnější než v případě kovových klíčů
  • Dokonale prokazatelný přehled, i časový, přítomnosti pracovníků u zařízení (možnost deaktivace)
  • Ke stroji může vstoupit až 20 osob najednou
  • Ruční reset „Blind-Spot-Check“ podle EN ISO 13849-1 5.2.2.
  • Výmaz bezpečného seznamu „Key-List-Reset“ prováděný autorizovanými osobami
  • K opuštění nebezpečného prostoru lze použít kterékoli dveře

 

Zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ tvoří následující komponenty:

  řídicí systém čtecí jednotka zadávací jednotka
Varianta 1 PNOZ m B1 nebo PSS4000 PITreader Osvětlené tlačítko
Varianta 2 PNOZ m B1 nebo PSS4000 PITgatebox s PITreader PITgatebox s PITreader
Obrázek řešení Key-in-pocket

Funkčně bezpečný výběr provozních režimů do PL d Cat 3

Graf aplikace pro výběr provozních režimů

Výběr provozních režimů je součást funkční bezpečnosti tam, kde je třeba přepínat mezi různými úrovněmi bezpečnosti, příp. funkcemi. K tomu často dochází tehdy, jestliže je zapotřebí výměna nástroje nebo má být provedeno nové seřízení stroje. Podle zvoleného provozního režimu se zapínají nebo vypínají potřebná bezpečnostní zařízení, např. bezpečnostní brány nebo povolovací tlačítka. Přitom se minimalizuje riziko poškození zařízení a nebezpečí úrazu. Aby se co nejúčinněji vyloučila možnost chybné obsluhy a manipulace, musí být přístup k výběru provozních režimů omezen na kvalifikované pracovníky a musí být tak komfortní a jednoduchý, aby vyhovoval podmínkám provozu.

Systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode nabízí kromě funkčně bezpečného přepínání způsobů provozu pomocí vlastní kontroly až PL d Cat 3 podle EN ISO 13849-1, příp. SIL CL 2 podle EN 62061 také regulaci přístupových práv a je tedy ideálním řešením pro Vaše stroje. Elektronické klíče poskytují podstatně lepší bezpečnost než klasické. Mechanické klíče příliš často zůstávají zasunuté ve strojích a jimi zajišťovaná bezpečnost je přibližně stejná, jako ochrana heslem, které je obecně známo.

PITmode fusion můžete používat se se všemi řídicími systémy Failsafe. Bezpečná vyhodnocovací jednotka rozpozná zadaný provozní režim, vyhodnotí ho a provede bezpečné přepojení. S malými bezpečnými řídicími jednotkami PNOZmulti 2 nebo automatizačním systémem PSS 4000 je realizace ještě jednodušší, protože v tomto případě je bezpečná vyhodnocovací jednotka pro načtení provozního režimu již zahrnuta jako funkční blok. Výběr provozního režimu se provádí tlačítkem (PITmode flex) nebo dotykem na panelu PMI (PITmode flex visu).

Více informace o systému výběru provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode

Příklad aplikace pro balicí stroj

Přístupová oprávnění a řízení přístupu

Zabezpečte si Vaše stroje a zařízení před přístupem nepovolaných osob! Selektivní přístup do nebezpečných zón s autentifikací uživatele chrání Vaše pracovníky před úrazem a Vaše stroje před nesprávným používáním a poškozením. V obou případech zabráníte prostojům a zajistíte si produktivitu.

Pomocí systému přístupových oprávnění PITreader lze snadno vyřešit ochranu člověka i stroje. Paleta možností sahá od jednoduchého uvolnění jako náhrady za heslo přes autentifikaci pro určité dílčí funkce stroje, zajištění bezpečnostních bran až po komplexní hierarchickou matici oprávnění a specifické kódování pro doplňkovou ochranu proti manipulaci.

Dělník používá bezpečnostní bránu
Příklad aplikace pro robotickou buňku

Zejména u zabezpečení ochranných dveří potřebného pro celou řadu strojů nabízí systém přístupových oprávnění PITreader další bezpečnostní aspekt. Funkce přidržení dveří může být aktivována teprve po provedené autentizaci. Totéž platí pro ovládací jednotky jako je tlačítková jednotka PITgatebox. Spolu s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader se jedná o ideální řešení pro autentifikaci a obsluhu sdružené v jednom přístroji. Poskytuje jistotu, že důležité příkazy jako zastavit, odblokovat, zablokovat nebo potvrdit mohou na zařízení provádět pouze oprávnění pracovníci.

Vyhledejte si více informací o individuálním řešení ochranných dveří

Ochrana dat a bezpečnost sítě

Aplikace pro ochranu dat a bezpečnost sítě

Význam ochrany dat a bezpečnosti sítě v průmyslovém prostředí je stále větší. Koncepce bezpečnosti musí zahrnovat osobní i průmyslové aspekty. Protože pouze ucelený design dokáže spolehlivě vyloučit mezery v bezpečnosti. Ani to nejlepší zajištění bezpečnostní brány nepomůže, jestliže Vaše data, Vaše know-how a Vaše provozní procesy nebudou dostatečně chráněny před přístupem nepovolaných osob a útočník bude moci zvenčí napadnout Vaši síť nebo manipulovat se systémem řízení.

Průmyslový nástroj Firewall SecurityBridge zabezpečí tok dat k řídicímu systému Pilz, vyloučí ohrožení „zvenčí“, např. útok hackera a ochrání Vaše zařízení před manipulací. Firewall monitoruje datovou komunikaci mezi PC a řídicím systémem a okamžitě nahlásí nedovolené změny v řídicím projektu. Tím chrání zařízení před zásahy přicházejícími přímo ze sítě v důsledku nepovoleného přístupu.

Před nebezpečím hrozícím „zevnitř“, ať už se jedná o nepozornost nebo úmysl, chrání rozhraní USB s možností aktivování PIT oe USB. Ve spojení se systémem přístupových oprávnění PITreader a autentifikací pomocí osobních transpondérů RFID se USB-Port aktivuje pouze pro oprávněné osoby a pouze jim je dovoleno používat zařízení USB na Vašich strojích. To Vám zaručí další stupeň bezpečnosti, jestliže se jedná například o používání myši nebo klávesnice pro zadávání nebo nahrávání, příp. stahování dat pomocí USB.

Více podrobností o průmyslovém řešení Firewall SecurityBridge

Další informace o průmyslové bezpečnosti

Příklad aplikace pro plnění lahví

Přehled dalších příkladů aplikací

Příklad aplikace pro jednoduchou správu receptur

Jednoduchá správa receptur

Různými klíči lze snadno provádět rychlou výměnu různých zpracovávaných produktů.

Stejně tak lze upravovat technické parametry strojů nebo zařízení použitím předem nastavených klíčů. To umožňuje například bezchybné přepínání výrobních šarží. Výsledkem je zkrácená doba nastavování a současně zvýšení kvality výroby.

Příklad aplikace Individualizace pro uživatele

Individualizace pro uživatele

Každý uživatel dostává na svůj personalizovaný klíč povolení k ovládání funkcí, pro které je kvalifikován a oprávněn.

Obsluha strojů a zařízení má v HMI k dispozici přehlednou a jazykově srozumitelnou nabídku. Každý pracovník však může využívat pouze jemu přidělené funkce. To výrazně zvyšuje identifikaci s procesem a snižuje četnost chyb. Neosobní, pro usnadnění většinou známá hesla již nejsou zapotřebí. To přináší jednak úsporu času při přihlašování a zvýšení produktivity, jednak lepší bezpečnost.

Příklad aplikace pro specifické firemní kódování

Specifické firemní kódování

Zadáním identifikace na integrovaném webovém serveru se v PITreader vytvoří speciální signatura.

Tato signatura zabezpečená před manipulací je uložena na interním bezpečnostním čipu MIFARE. Tímto způsobem lze vytvářet např. firemní nebo jinak specifické kódování čteček PITreader. Všechny předem nespárované transpondérové klíče tak mohou být již předem zablokovány. Ke kódovaným čtečkám PITreader tak mají zásadně přístup pouze známé, spárované transpondéry.

Seznam pro blokování klíčů

Blokovací seznam pro klíče

Transpondérové klíče je možné zaznamenávat do tzv. blokovacího seznamu. Klíče zapsané do blokovacího seznamu uloženého v PITreader jsou pro další užívání zablokované.

Toto opatření chrání před přístupem nepovolaných osob v případě ztráty nebo například tehdy, jestliže někdo transpondérový klíč nevrátí. Tím je zajištěna plná kontrola prováděná řízením oprávnění. Nepovolený přístup je vyloučen, stejně jako případný pokus o manipulaci. Stroje a zařízení jsou maximálně efektivně chráněny.

Protokolování důležitých akcí (Audit Trail)

Protokolování použití RFID klíčů (Audit Trail)

Funkce protokolování integrovaná do PITreader umožňuje jednak personalizovat přístup ke strojům nebo zařízením, jednak zajišťuje dokonalou evidenci.

Dokumentace všech operací zabezpečená proti manipulaci slouží pro účely prokazování v případě nesprávné obsluhy, nehod, výpadků nebo při diagnostice zařízení. Všechny akce lze jednoznačně přiřadit k určitému uživateli. Indikátor Performance navíc umožní zjištění prostojů. Pokud je protokolování z provozních důvodů zakázáno, může být funkce vypnuta, příp. mohou být zaznamenávány akce bez přiřazení ke konkrétním osobám.

Časová oprávnění

Časové oprávnění

Přístup lze kdykoli omezit! Přístup je možný pouze v určeném rozsahu platnosti. Datum zahájení a ukončení platnosti je možné uložit do paměti. Platnost se může vztahovat na dobu zahájení, ukončení nebo na určité časové rozpětí. Transpondérové klíče nemají mimo dobu platnosti určeno žádné oprávnění a jsou v PITreader blokovány.

Funkce slouží například pro procesy, kdy je stanovena doba platnosti certifikátu nebo pro roční kontroly. Časové oprávnění lze využít i v případě nájmu nebo leasingu. Pro určité servisní činnosti je možné jako nejmenší jednotku zadat i určité dny.

Další informace:

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz