Česká republika | česky

Robotika

Spolupráce člověka s robotem. Bezpečnost především!

Spolupráce člověka s robotem

Pracovní procesy se stávají tím efektivnější, čím užší je spolupráce člověka a stroje. Bezpečná interakce mezi člověkem a robotem vyžaduje stálé nové techniky a řešení. Požadavky na bezpečnost jsou tím vyšší, čím je vzdálenost mezi člověkem a strojem menší.

Aby bylo možné dosáhnout potřebné úrovně – musí být bezpečnostní funkce řešena jako celek - od snímače přes logiku až po aktuátor. Pouze tehdy, bude-li koordinace těchto faktorů bezvadná, bude spolupráce člověka s robotem efektivní a bezpečná.

Bílá kniha robotiky - všechno, co musíte vědět o bezpečné robotice

Připravili jsme pro Vás souhrn nejdůležitějších aspektů a požadavků na bezpečnou robotiku.

V Bílé knize najdete, kromě jiného, odpovědi na následující otázky:

  • Jak se vyvíjí trh s roboty?
  • Jaký je aktuální stav norem?
  • Jaké kroky jsou nutné k tomu, aby používání robotů bylo bezpečné?
Bílá kniha robotiky od firmy Pilz

Služby během fází životního cyklu robotického systému

Každé použití robota musí být z bezpečnostně technického hlediska posuzováno individuálně. Firma podporuje uživatele nabídkou portfolia služeb, zaměřených na jednotlivé životní fáze robotického systému: od analýzy procesu přes posouzení rizik podle EN ISO 12100 až po značku CE.

Naše bezpečnostní řešení splňují požadavky DIN EN ISO 10218-2 a ISO/TS 15066. Celkovou nabídku služeb doplňuje naše nabídka školení na téma bezpečnost při práci s robotem .

Robotická aplikace

Monitorování ploch bezpečnostními laserovými skenery a bezpečnostními spínacími rohožemi

Pro monitorování ploch se společným pracovištěm člověka a robota bez ochranného ohrazení jsou vhodné bezpečnostní laserové skenery PSENscan a bezpečnostní spínací rohože PSENmat. Jestliže do prostoru v dosahu nebezpečného pohybu vstoupí nějaká osoba, pohyb robota bude kontrolovaně zpomalen, příp. zastaven.

PSENmat

Monitorování prostor bezpečnostními kamerovými systémy

S bezpečnostním kamerovým systémem 3D SafetyEYE můžete spolehlivě sledovat všechny pracovní prostory, kde nejsou člověk a stroj odděleni ochranným zařízením. SafetyEYE okamžitě pozná, jestliže se člověk ocitne v akčním prostoru robota nebo jestliže vstoupí do zóny s vyšším stupněm rizika. Pohyb robota pak bude zpomalen, případně zcela zastaven.

SafetyEye

Moduly servisní robotiky pro práci v průmyslovém i neprůmyslovém prostředí

Sestavte si Vaši zcela individuální aplikaci s s moduly servisní robotiky . Moduly servisní robotiky značky Pilz tvoří modul manipulátoru, řídicí modul PRCM, ovládací modul PRTM a moduly ROS. Moduly lze vzájemně kombinovat a servisní robotiku tak optimálně využívat pro průmyslové úlohy.

Moduly servisní robotiky

Vhodné senzory a řídicí technika pro využívání robotů

Samozřejmě pro Vás máme i spolehlivé řídicí systémy a senzory, aby používání robotů bylo skutečně bezpečné. Zjistěte si více o rozsáhlém spektru našich produktů!

Spolehlivá senzorika PSEN

Pilz je Vaším partnerem pro zajištění bezpečné automatizace robotických aplikací

Aplikace pro spolupráci člověka s robotem (HRC)
  • portfolio služeb přizpůsobené fázím životního cyklu robotického systému - od analýzy procesů přes posouzení rizik až po značku CE
  • řešení bezpečnosti v souladu s normami, mj. s ČSN EN ISO 10218-2 a ISO/TS 15066
  • měření kolizí podle mezních hodnot ISO/TS 15066
  • školení k tématu požadavků na bezpečnost robotů
  • bezpečnostní řídicí systémy, technika pohonů a senzorika, například bezpečný kamerový systém SafetyEYE pro monitorování prostor a zabezpečení ochranných zón
  • aktivní spolupráce v mezinárodním grémiu pro normativní činnost v oblasti bezpečné spolupráce člověka s robotem
  • spolupráce s předními výzkumnými institucemi

Ke stažení

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Příslušenství PMCtendo DD

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz