PILZ Inside Automation
Vydání 5 2020 / 22. 5. 2020


Právě otevíráte mezinárodní informační zpravodaj společnosti Pilz, k jehož odběru jste se zaregistrovali na adrese www.pilz.com.Další informace

Výrobky

Řešení ochranných dveří klapky přidrží

Protože se krátce před termínem dodání změnily základní rámcové podmínky, musela být co nejrychleji upravena rovněž koncepce bezpečnosti pro horizontální míchačku. Pilz spolu s výrobcem speciálních strojů Herbst dokázal během několika málo dnů systém ochranných dveří PSENmlock do zařízení integrovat tak, aby splňoval nové podmínky.