Česká republika | česky

Výrobce a zaměstnavatel / provozovatel

Bezpečnost strojů a zařízení kdekoli na světě

Výrobce a provozovatel strojů musí kromě vlastních zájmů, jako např. hospodárnost stroje nebo produktivita zařízení, dbát na celou řadu zákonných předpisů. Ty jsou uvedeny např. ve směrnici o strojních zařízeních,  ale i v některých dalších nařízeních.

Přehled oboru

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz