Česká republika | česky

Přehled základních norem (normy A+B)

Základ bezpečnosti strojů a zařízení

Norem (normy A+B)

Normy představují dohodu mezi různými zájmovými skupinami (výrobci, spotřebitelé, zkušebny, úřady ochrany bezpečnosti práce a vlády). Popisují technický stav v okamžiku svého zpracování. Podle místa použití stroje nebo produktu mohou být důležité různé zákonné předpisy, jejichž důsledkem je potřeba použití různých norem. Správný výběr je pro výrobce stroje pomůckou pro dodržení zákonných požadavků.

Základní normy (normy A a B) se týkají důležitých informací o koncepci, strategii a způsobu práce, důležitých pro bezpečnost strojů a zařízení.

Nejdůležitější základní normy, resp. normy A a B:

Bezpečná konstrukce  
  EN ISO 12100
Výběr ochranných zařízení  

Pevné ochranné kryty (ochranné oplocení, bariéry, kryty)

EN 953, EN ISO 14119

Pohyblivé ochranné kryty (blokování ochranných dveří apod.)

EN 953, EN ISO 14119
Neočekávané (opětovné) spuštění EN 1037
Ochranná zařízení (světelné mříže, světelné závory, skener, rohože atd.) EN ISO 13856-3, EN 61496
Dvouruční ovládací zařízení EN ISO 13855, EN 574
Přestavitelná ochranná zařízení omezující přístup EN 953
Nouzové zastavení / nouzové vypnutí EN ISO 13850
Účinnost ochranných zařízení  
Bezpečnévzdálenosti (ochrana horních / dolních končetin) EN ISO 13857
Minimální vzdálenosti (ochrana před zhmožděním částí těla) EN 349
Přístupy k pracovištím se stroji EN 547-1/-3
Umístění ochranných zařízení EN ISO 13855
Bezpečná konstrukce  
Mechanika EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Pneumatické zařízení EN ISO 4414
Hydraulické zařízení EN ISO 4413
Elektrické zařízení EN 60204-1, EN 60947-1/-8, BGVA3

 

Ochranná zařízení jsou potřebná k tomu, aby člověk byl co nejvíce chráněn před nebezpečím, které může vyvolat stroj za provozu. Výrobce je povinen vybrat vhodné ochranné zařízení. Toto zařízení nesmí nebezpečí zvýšit, ani omezit práci na stroji. V zájmu výrobce je, aby přesně zdůvodnil své rozhodnutí, nevybavit určité pohyblivé části ochranným zařízením.

 

Přehled oboru

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz