Česká republika | česky

Funkční bezpečnost

Safety in hazardous situations using emergency stop

Příčiny ohrožení mohou být velmi rozdílné a s tím souvisí i rozdílná technická opatření, která jim mají zabránit. Proto se rozlišují různé druhy bezpečnosti, například podle příčiny možného ohrožení.

O „funkční bezpečnosti“ hovoříme, jestliže bezpečnost závisí na správné funkci elektrického (E), elektronického (E) a programovatelného elektronického (PE) systému (stručně: systém E/E/PE).

S ohledem na požadavky na funkční bezpečnost hraje hlavní roli posouzení rizik. Jaké kroky je třeba při posuzování rizik stroje a jejich snižování respektovat a jaké je možné bezpečnostní funkce hodnotit a ověřovat, to vyplývá z norem EN ISO 12100, 13849-1/-2 a EN 62061. Z odhadu rizik pak vyplývají požadavky na bezpečnostní integritu (PL, SIL).

Přehled oboru

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz