Česká republika | česky

Senzorika

Světelné závory PSENopt

Co znamená blanking?

Blanking je funkce bezpečnostní světelné mříže, která umožňuje přítomnost matného objektu uvnitř ochranného pole, aniž by došlo k zastavení normálního provozu stroje
.

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz