Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečný radarový systém - systém LBK

Spolehlivé monitorování chráněných prostor – vhodné i do nepříznivých podmínek!

Bezpečný radarový systém - systém LBK

Firma Pilz rozšiřuje tímto celosvětově prvním bezpečným kompletním řešením monitorování ochranných prostor na bázi radarové technologie své portfolio v oblasti bezpečnostní senzoriky. Řešení zahrnuje bezpečný radarový systém LBK firmy Inxpect S.p.A. a konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2. Díky tomuto komplexnímu systému lze bezpečně monitorovat i složitá zařízení v náročných podmínkách, a to i ve venkovním prostoru. Robustní radarová technologie plní svou funkci spolehlivě i za přítomnosti prachu a nečistot, za deště, intenzivního osvětlení, v prostředí ohroženém jiskrami i otřesy.

Bezpečné monitorování prostor radarovou technologií

Radarovou technologií (FMCW: frequency modulated continuous wave) nabízí systém LBK monitorování prostoru s frekvencí 24 - 24,25 GHz a je přitom využitelný až do SIL 2, PL d a kategorie 2. K bezpečnostním funkcím, které systém pokrývá, patří funkce „zjišťování“ a „blokování opětovného rozběhu“. Funkce zjišťování uvádí stroj do bezpečného stavu, jakmile dojde k narušení nebezpečného prostoru. Funkce blokování opětovného rozběhu zabrání automatickému spuštění stroje v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru ještě nachází nějaká osoba.

Flexibilní vybavení chráněných prostor

Bezpečný radarový systém může v závislosti na aplikaci zahrnovat až šest radarových snímačů, jednu kontrolní jednotku a konfigurovatelnou bezpečnou malou řídicí jednotku PNOZmulti 2. Podle velikosti monitorovaného prostoru může být každému snímači přidělen širší nebo užší chráněný prostor: pro širší chráněný prostor je určen úhel otevření 110° horizontálně a 30° vertikálně, užší chráněný prostor vykazuje úhel otevření 50° horizontálně a 15° vertikálně.

Jednoduchá konfigurace s konfigurátorem systému LBK

Skutečný prostor chráněný snímačem závisí na umístění snímače, výšce instalace a sklonu (horizontální/vertikální). Tvar chráněného prostoru tedy může mít různý tvar. Maximálně lze monitorovat prostor o velikosti 15 x 4 m. Výběr a konfigurace snímačů se provádí vhodným konfigurátorem. Navíc k chráněnému prostoru lze nakonfigurovat i výstražný prostor. Narušení tohoto výstražného prostoru člověkem může být signalizováno například opticky. To může ještě zvýšit produktivitu zařízení. 

LBK System Configurator

 

Systém LBK s malou řídící jednotkou PNOZmulti2

Výhody bezpečného systému LBK

 • Kompletní řešení pro bezpečné monitorování ochranných prostor v komplexních aplikacích nebo při externích vlivech v kombinaci s PNOZmulti 2
 • Odolnost vůči prachu, dešti, světlu, nečistotám, výparům a otřesům
 • Možnost sériového zapojení až 6 snímačů
 • Výběr snímačů a zařízení pro chráněný prostor pomocí konfigurátoru
 • Výstražný prostor pro signalizaci blížících se objektů
 • Integrovaný systém mutingu - přemostění celého systému nebo pouze jednotlivých senzorů
 • Zablokování opětovného startu stroje, jestliže se v nebezpečném prostoru nacházejí osoby

Vlastnosti bezpečného systému LBK

Radarový systém - úhel otevření
 • Úhel otevření snímače - široký chráněný prostor: 110° horizontálně, 30° vertikálně
 • Úhel otevření snímače - úzký chráněný prostor: 50° horizontálně, 15° vertikálně
 • Úhel otevření - úzký chráněný prostor: 50° horizontálně, 15° vertikálně
 • Dosah snímače: 4 m
 • Maximální chráněný prostor (se 6 snímači): 15 m x 4 m
 • Způsob připojení: CANopen
 • Doba reakce: max. 100 ms
 • Použitelný v aplikacích do SIL CL 2, PL d, kategorie 2

Použití

V aplikacích, ve kterých optoelektronické snímače z důvodu komplexních podmínek nasazení nebo externích vlivů narážejí na hranice svých možností, nabízí bezpečný radarový systém LBK spolu s konfigurovatelnými bezpečnými řídicími jednotkami PNOZmulti 2 optimální řešení. Typickým místem použití je například těžký průmysl, kde převládají podmínky ztížené prachem, třískami, jiskrami ze svařování, pronikavým světlem a otřesy. Patří sem například zpracování oceli, slévárny nebo závody na zpracování dřeva. Ve venkovním prostoru se radarový systém osvědčuje i za mlhy, sněžení a mírně vydatného deště například při provozu jeřábů nebo práci v přístavech a skladech volně loženého zboží.

Použití radarového senzoru - systém LBK

Spektrum našich produktů: Bezpečný radarový systém - systém LBK

Systém LBK

Vyberte si Vás systém LBK, tvořený jednou řídicí jednotkou a až 6 snímači.

Příslušenství pro systém LBK

Zde najdete vhodné příslušenství pro systém LBK.

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz