Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Světelné mříže PSENopt II - druhá generace

Robustní bezpečnostní světelné mříže

Světelné mříže PSENopt II se zrcadlovými sloupky

Druhá generace světelných mříží, PSENopt II slouží pro bezpečné zásahy do výrobního procesu a podle požadavku poskytuje ochranu prstů, rukou a těla. První typ 3 bezpečnostní světelné mříže je navržen speciálně pro aplikace až PL d podle EN/IEC 61496-1 . Navíc je k dispozici typ 4 světelné mříže pro aplikace do PL e podle EN/IEC 61496-1/-2 .

Díky své robustnosti nabízejí senzory PSENopt II ochranu proti rázu, kolizi a vibracím a jsou proto vhodné pro použití v drsných podmínkách průmyslového prostředí . LED pomáhají obsluze vyhodnotit důležité příčiny zastavení strojů a systémové poruchy. To zkracuje počet odstávek z provozu.

Bezpečnostní světelné mříže se dodávají v délkách od 150 mm do 1800 mm . V kombinaci s konfigurovatelným řídicím systémem PNOZmulti 2 získáte bezpečné kompletní řešení od jednoho dodavatele. Kompatibilní příslušenství zahrnuje všechno od pomůcek pro montáž až po zrcadlové sloupky.

Bezpečnostní světelné mříže pro ochranu prstů, rukou a těla - výhody

 • vysoká robustnost na ochranu proti šoku, kolizi a vibracím
 • komfortní diagnostika pomocí LED pro redukci prostojů
 • rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
 • kódování pro vyšší flexibilitu při umísťování světelných mříží
 • zabezpečení více stran nebezpečné zóny zrcadlovými sloupky PSENopt II
 • nastavitelný podstavec nabízí dodatečnou ochranu před silnými mechanickými vlivy a umožňuje umístění zrcadlových sloupků na nerovném podkladu
 • Všechno od jednoho dodavatele: hospodárné kompletní řešení s konfigurovatelnými systémy PNOZmulti 1 včetně rozsáhlého příslušenství

Znaky bezpečnostních světelných mříží

Detailní snímek bezpečnostních světelných mříží PSENopt II
 • shoda a povolení podle EN/IEC 61508 a EN/IEC 61496-1 (Typ 3) příp. EN/IEC 61496-1/-2 (Typ 4)
 • možnost využití v aplikacích do PL d / PL e dle EN ISO 13849-1 a SIL CL 2/ SIL CL 3 podle EN/IEC 62061
 • spolehlivá ochrana prstů, rukou a těla
 • délky od 150 mm do 1800 mm
 • robustnost 50 g
 • žádné mrtvé zóny
 • integrované kódování
 • kompletní řešení s PDP67 (kompatibilní konektory a přípojky), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Oblasti použití světelných mříží PSENopt II

Chraňte Vaše pracovníky i produkty bezpečnostními světelnými mřížemi PSENopt II! Neviditelné ochranné pole světelných mříží z infračervených paprsků ochrání spolehlivě každou nebezpečnou oblast. Dojde-li k přerušení světelného paprsku, je okamžitě vydán příkaz k vypnutí stroje nebo zařízení.

Světelné mříže PSENopt II jsou vhodné v průmyslovém prostředí především pro pracoviště, na kterých je vykonávána ruční práce, jako zabezpečení přístupu, přísunu/odebírání materiálu nebo pro zabezpečení míst, kde je v blízkosti robotů nutné manipulovat s materiálem.
Zjistěte si více informací o nejrůznějších možnostech bezpečnostních světelných mříží!

Používání bezpečnostních světelných mříží PSENopt II

Zrcadlové sloupky PSENopt II pro zabezpečení nebezpečných míst z více stran

Zkombinujte Vaše světelné mříže s našimi novými zrcadlovými sloupky PSENopt II , abyste mohli zajistit nebezpečnou zónu z více stran. Pro kontrolu až tří přístupových stran postačí pouze jedna dvojice světelných mříží a dva zrcadlové sloupky! Ušetříte tím kabely, místo i náklady. Zrcadlové sloupky jsou tvořeny ochranným sloupkem s integrovaným zrcadlem. Používat je můžete se všemi našimi světelnými mřížemi PSENopt a PSENopt II.
PSENopt II adjustable base unit nabízí jako volitelné příslušenství doplňkovou ochranu před silnými mechanickými vlivy. Podstavec umožňuje umístění sloupků i na nerovných podkladech.

Integrované kódování u všech světelných mříží PSENopt II

Od nynějška neplatí pro prostorové uspořádání bezpečnostních světelných mříží žádné hranice. Díky kódování se senzory světelných mříží vzájemně neruší, ani když jsou umístěny ve vzájemné blízkosti. To je výhodné zejména v případě, kdy vysílací jednotka první dvojice světelných mříží vysílá paprsky ve směru přijímací jednotky druhé dvojice mříží. V takovém případě jednoduše použijte pro dvojice světelných mříží odlišný kód! K dispozici jsou následující možnosti: „kód A“, „kód B“ a „nekódované“. Kódování je integrováno do všech světelných mříží PSENopt II.

Použití bezpečnostních světelných mříží PSENopt II

Používání světelných mříží v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů: Světelné mříže PSENopt II

Standardní světelná mříž typu 3 pro ochranu rukou

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 3 jsou vhodné pro ochranu rukou podle EN/IEC 61496-1.

Standardní světelná mříž typu 3 pro ochranu prstů

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 3 jsou vhodné pro ochranu prstů podle EN/IEC 61496-1.

Standardní světelná mříž typu 4 pro ochranu prstů

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 4 jsou vhodné pro ochranu prstů podle EN/IEC 61496 61496/-1.

Standardní světelná mříž typu 4 pro ochranu rukou

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 4 jsou vhodné pro ochranu rukou podle EN/IEC 61496-1/-2.

Standardní světelná mříž typu 3, ochrana těla

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 3 jsou vhodné pro ochranu těla podle EN/IEC 61496-1.

Standardní světelná mříž typu 4, ochrana těla

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 4 jsou vhodné pro ochranu těla podle EN/IEC 61496 61496/-1/-2.

Příslušenství světelné mříže PSENopt II

Perfektně kompatibilní se světelnými závorami PSENopt II: kompatibilní příslušenství pro rychlou a jednoduchou montáž.

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz