Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Rozšiřovací moduly pro konfigurovatelný řídicí systém PNOZmulti 2

Řídicí systémy - s flexibilním rozšiřováním

Rozšiřovací moduly pro konfigurovatelný řídicí systém PNOZmulti 2

Už jste si vybrali vhodný základní modul pro vaši aplikaci? Podle požadavku si budete moci k základnímu modulu PNOZmulti 2 připojit různé rozšiřovací moduly: Například moduly I/O, moduly pro monitorování pohybu a komunikační moduly. Moduly pro připojení decentralizovaných modulů PDP67 může využít například pro velké stroje a zařízení. Moduly pro monitorování pohybu zajistí bezpečnou kontrolu vašich pohonů. Systém můžete samozřejmě jednoduše přizpůsobit podmínkám vaší aplikace.

Konfiguraci hardwaru si velmi snadno sami sestavíte pomocí konfigurátoru PNOZmulti. Softwarový nástroj vás podpoří i při umísťování modulů. Rozšiřovací moduly se v závislosti na typu připojují vlevo nebo vpravo od základního modulu.

Vaše výhody

 • rychlé uvedení do provozu, protože vstupy a výstupy jsou se softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator volně konfigurovatelné
 • jednoduché a hospodárné rozšiřování - pomocí vhodných modulů
 • velké aplikace díky propojitelným základním modulům
 • možnost decentrálního rozšíření na periferii s bezpečnými senzory
Vaše výhody

Vhodné řešení pro jakékoli požadavky

 • PNOZ m EF 16 DI: bezpečný vstupní modul s 16 bezpečnými vstupy
 • PNOZ m EF 8DI4DO: bezpečný I/O modul s 8 bezpečnými vstupy a 4 bezpečnými polovodičovými výstupy v závislosti na aplikaci až PL e a SIL CL 3
 • PNOZ m EF 4DI4DOR: bezpečný I/O modul s 4 bezpečnými vstupy a 4 reléovými bezpečnostními výstupy v závislosti na aplikaci až PL e a SIL CL 3
 • PNOZ m EF 1MM: pro bezpečné monitorování jedné osy
 • PNOZ m EF 2MM: pro bezpečné monitorování dvou os
 • PNOZ m EF 8DI2DOT: dvoupólový polovodičový výstupní modul pro řízení bezpečnostních ventilů u lisů či řízení jiných ovladačů, které musí mít dvoupólové zapojení
 • PNOZ m EF 4AI: bezpečný analogový vstupní modul se čtyřmi bezpečnými analogovými proudovými vstupy pro spolehlivou a přesnou kontrolu procesních hodnot až po PL e / SIL CL 3
 • PNOZ m EF 14DO: pouze pro základní modul PNOZ m B1, výstupní modul pro nezabezpečené standardní aplikace
 • PNOZ m EF PDP Link: bezpečný modul pro připojení na decentralizované moduly PDP 67
 • PNOZ m EF Multi Link: bezpečný modul pro propojení více základních modulů PNOZmulti

Rozšiřovací moduly - pro zvláštní potřeby

Dvoupólové zapojení – pro bezpečné lisování

Bezpečné monitorování mechanických lisů! K tomu slouží dvoupólový polovodičový výstupní modul PNOZ m EF 8DI2DOT pro použití až PL e / SIL CL 3.
Dva bezpečnostní výstupy pro řízení bezpečnostních ventilů u lisů či řízení jiných ovladačů, které musí mít dvoupólové zapojení. U osmi vstupů lze nakonfigurovat individuální filtrační doby, aby se zajistil nerušený provoz s různými vstupními signály. Dva pulsní výstupy testovacích impulzů pro detekci příčných zkratů.

Certifikované moduly pro lisy v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator umožňují snadno a levně použít PNOZ m EF 8DI2DOT. Vyberte si například z procesních modulů pro provozní režimy, vačkový přepínač, optickou závoru nebo detekci impulzu. Zvláštním bonusem je možnost nakonfigurovat samostatný programový modul (mIQ). Ten je lokálně prováděn na modulu s velice krátkými dobami cyklů (cca 3 ms). Protože řízení výstupu je velice rychlé, profitujete z velice krátkých dob odezvy (< 8 ms). Polovodičový výstupní modul PNOZ m EF 8DI2DOT je díky svém malé montážní šířce (22,5 mm) ideální pro modernizaci různých zařízení (tzv. retrofit).

Bezpečná kontrola pohonů

Bezpečné moduly pro monitorování pohybu pro konfigurovatelné bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 se postarají o bezpečné monitorování vašich pohonů. Vaše stroje a zařízení budou ještě produktivnější! K dispozici budete mít následující funkce:

- bezpečnostní funkce podle EN 61800-5-2 (pro elektrické výkonné pohony s nastavitelnými otáčkami)

PNOZmulti 2 může být připojen na všechny běžné inkrementální snímače prostřednictvím rozhraní MINI-IO, které je vhodné pro průmyslové prostředí. K dispozici jsou pro tento účel specifické spojovací kabely.

Bezpečné moduly pro monitorování pohybu se snadno parametrizují pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator s certifikovanými softwarovými moduly. K tomu je vytvořen individuální program modulu (mIQ), který modul provádí. Pro vás jako uživatele z toho vyplývají velmi podstatné výhody: Je totiž možná jemně granulární konfigurace víc monitorovaných úseků - například rychlost nebo otáčky. To se pak provádí místně na rozšiřovacím modulu. Základní modul je přitom odlehčen.

Rozšiřovací moduly - pro zvláštní potřeby

PNOZmulti 2 - možnost decentralizovaného rozšíření

Řídicí systémy PNOZmulti 2 je možné rozšiřovat spojovacími moduly pro decentralizaci a bezpečnou komunikaci více základních modulů. Tak budete moci snadno realizovat bezpečnostní funkce i u větších strojů a zařízení!

 • Decentralizovaně na periferii: Modul PNOZ m EF PDP Link slouží jako rozhraní pro decentralizované moduly PDP67 (krytí IP67) k základnímu modulu. Signály připojených senzorů jsou převáděny přímo z periferie k dalšímu zpracování v základním modulu. S až 16 moduly PDP67 na jednom základním modulu se zvyšuje počet připojitelných senzorů o 64. To už je hospodárné řešení!
 • Komplexí úkoly - týmová práce: Modul PNOZ m EF Multi Link umožňuje snadnou a bezpečnou výměnu dat mezi více základními moduly. Díky modulární konstrukci PNOZmulti 2 můžete na jednom základním modulu realizovat různé topologie s až čtyřmi moduly Multi Link. Propojíte tak více jednotek PNOZmulti pro zajištění bezpečnostních funkcí komplexní strojů a zařízení.
PNOZmulti 2 - možnost decentralizovaného rozšíření

Spektrum našich produktů: PNOZmulti 2 - rozšiřovací moduly

PNOZmulti 2 - bezpečné moduly I/O

K dispozici jsou různé moduly - například vstupní moduly, reléové a polovodičové výstupní moduly, moduly pro monitorování pohybu i spojovací moduly.

PNOZmulti 2 - standardní I/O-moduly

Výstupní moduly pro nezabezpečné standardní aplikace

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz