Ostfildern, 4. 8. 2022

Společnost Pilz zabývající se automatizací zakládá Business Unit Rail – „První volba pro bezpečnou digitální infrastrukturu“

Společnost Pilz, specialista na řešení automatizace, rozšiřuje svoji nabídku pro železniční sektor založením Business Unit Rail, jejímž prostřednictvím propojí své celosvětové aktivity. Pilz chce svými řešeními pro bezpečnou digitální infrastrukturu aktivně spoluvytvářet moderní železniční dopravu.

Osvědčená a v průmyslu ověřená řešení automatizace od společnosti Pilz budou nyní využívána v klasických aplikacích na železnici, např. pro řízení výhybek nebo přechodů přes koleje, ale uplatní se i na rozhraní mezi průmyslem a železnicí. Založením Business Unit Rail posiluje společnost Pilz své dosavadní aktivity v oblasti železničního průmyslu

Rozsáhlá nabídka pro železnici budoucnosti
Expert na bezpečná řešení automatizace se nyní více zaměřuje na železniční průmysl a založením samostatné obchodní jednotky si připravuje více interních zdrojů, které umožní rozšířit portfolio produktů i aplikační inženýring speciálně pro potřeby železnice. Spojení průmyslové automatizace s železniční technikou představuje ideální prostředí pro digitální řešení: Pomocí otevřených rozhraní a řešeními Off-the-Shelf – tedy standardizovanými produkty – chce Pilz přispět k eliminaci proprietárních aplikací. Pilz hodlá v budoucnu využít své know-how z oblasti strojní bezpečnosti a nařízení o bezpečnosti provozů pro provozní zařízení železnice, například dílny nebo provozní areály. 

Řešení úspěšně ověřená průmyslem
„Naše řešení automatizace, která dnes bezchybně fungují v průmyslovém prostředí, splňují dokonale i požadavky železničního průmyslu! Naše nově založená Business Unit nám umožní aktivně spolupracovat na budoucnosti železnice. Přejeme si být jedinečným partnerem při vytváření bezpečné digitální infrastruktury na kolejích i v jejich blízkosti“, vysvětluje Sebastian Lüke, Head of Business Unit Rail. 
Sebastian Lüke se od počátku účastnil vytváření Business Unit Rail a dnes vede mezinárodní tým, jehož sídlem se stal hlavní závod v Ostfildern. Michael Fohrer, uznávaný expert na otázky železnice, podporuje činnost jednotky svými zkušenostmi z doby, kdy působil jako president VDB (Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.v.) i z 13letého vedení Bombardier Transportation. 
Podle jeho názoru vykročila společnost Pilz správným směrem: „Digitalizace průmyslu rychle postupuje. Znalosti a zkušenosti, které pracovníci společnosti Pilz získali z průmyslových aplikací, jsou dokonale vhodné pro rozsáhlé požadavky železniční techniky. Velký potenciál představují otevřená rozhraní a standardizovaná řešení, která mohou vystřídat dosavadní konvenční technologii používanou na železnici“, zdůrazňuje Fohrer. 

Ve službách bezpečnosti 
Kromě řešení automatizace budou expertní znalosti společnosti Pilz využity pro plánování a řízení projektů, programování, dokumentaci a podporu schvalovacích procesů specifických pro služby na železnici. Know-how z oblasti strojní bezpečnosti a nařízení o bezpečnosti provozu se uplatní i u zařízení používaných v provozních areálech provozovatelů železnic. A právě ti budou moci využívat výhod uceleného řešení nabízeného jedním dodavatelem.

Pilz na veletrhu Innotrans
Pilz představí svá inovativní řešení v Berlíně ve dnech 20. až 23. září 2022 na mezinárodním veletrhu dopravní techniky Innotrans(hala 27, stánek 550). 

 

Založením Business Unit Rail posiluje společnost zabývající se automatizací své aktivity v oblasti železnic. Sebastian Lüke (vlevo), Head of Business Rail. Michael Fohrer (vpravo), spolupracovník Business Unit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Založením Business Unit Rail posiluje společnost zabývající se automatizací své aktivity v oblasti železnic. Sebastian Lüke (vlevo), Head of Business Rail. Michael Fohrer (vpravo), spolupracovník Business Unit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Založením Business Unit Rail posiluje společnost zabývající se automatizací své aktivity v oblasti železnic. Sebastian Lüke (vlevo), Head of Business Rail. Michael Fohrer (vpravo), spolupracovník Business Unit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz