Ostfildern, 19. 5. 2022

Obchodní rok 2021: Koncern Pilz docílil rekordního obratu a cítí se být dobře připraven na budoucí výzvy – krize nás prověřila i posílila: Pilz proto očekává další růst

Pro koncern Pilz byl obchodní rok 2021 rekordní. Expert na bezpečnou automatizaci zaznamenal obrat ve výši 348,4 mil. eur, tedy nárůst o téměř 22 % oproti předchozímu roku. Rodinná firma tak navzdory celosvětové hospodářské krizi, kyberútoku, koronavirové pandemii, navzdory přetrvávajícím problémům s dodávkami překonala úroveň předkrizového roku 2018 a znovu nastoupila cestu růstu. Rok 2022 společnost považuje za další výzvu, avšak vstupuje do něj s důvěrou v budoucnost.

„Poslední léta nebyla pro společnost Pilz snadná a každý den prověřoval schopnosti všech našich zaměstnanců. Výsledek roku 2021 však potvrzuje, že vynaložené úsilí se vyplatilo. Společně jsme udrželi kurz. Můj bratr i já jsme za to vděčni“, říká Susanne Kunschert, výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG. „Společnost Pilz ustála krizi a vychází z ní posílena. Za to musíme poděkovat neúnavnosti, flexibilitě a především inovačním schopnostem našich pracovnic a pracovníků.“

Nejvyšší obrat v historii společnosti
Obratem 348,4 mil. eur a tedy nárůstem o 21,7 % v porovnání s předchozím rokem dosáhla společnost Pilz po letech krize nového rekordu ve své historii. I přes problémy v dodávkách materiálu a dopravě, které bylo nutné od léta překonávat, se společnosti Pilz podařilo zásobovat všechny její výrobní závody a 2,4 milionu vyrobených přístrojů je výsledek, jakého nebylo ještě nikdy předtím dosaženo.

Plánovaná struktura pracovníků pro rok 2022
Celkový počet zaměstnanců skupiny 2.335 (k 31.12.2021) znamená oproti předchozímu roku pokles o 1,3 % (2.366). Počet zaměstnanců se mírně snížil i v Německu: z 1 012 v roce 2020 na 993 v roce 2021 (-1,9 %). Výpovědím podmíněným provozem se v průběhu celosvětové hospodářské krize podařilo zabránit. Rodinná firma usiluje o to, aby v roce 2022 počet pracovníků opět zvýšila. Pilz pokračuje i ve vlastním vzdělávání svých budoucích zaměstnanců: V hlavním závodě nastoupilo v roce 2021 celkem 14 nových učňů, mezi nimi i šest studentů duální vysoké školy z Bádensko-Württemberska. 

Inovativní procesy a produkty
Pilz se nadále zabývá rozsáhlou a intenzivní výzkumnou a vývojovou činností a i tímto způsobem udržuje své postavení špičkové technologické firmy. V oblasti výzkumu a vývoje pracovalo koncem roku v závodech na celém světě téměř 21 % všech zaměstnanců. Hlavním tématem vývojových aktivit je u společnosti Pilz Security: „Jako dodavatel bezpečných řešení v oblasti automatizace věnujeme stejnou pozornost aspektům Safety i Industrial Security“, vysvětluje Thomas Pilz, výkonný společník. Proto také společnost nyní doplnila již tak „bezpečné“ procesy vývoje: TÜV Süd vydala společnosti Pilz certifikát podle normy Industrial-Security – IEC 62443-4-1.
Další potenciál svého růstu spatřuje Pilz v železniční technice. K tomu účelu založila společnost vlastní obchodní jednotku „Railway“. Ta spojuje celosvětové aktivity společnosti Pilz tak, aby bylo možné strategicky dále rozvíjet portfólio produktů pro potřeby železnice s jejími specifickými požadavky.

Důvěra v budoucnost
Společnost Pilz má před sebou i v roce 2022 celou řadu významných úkolů. Příjem zakázek zůstává i nadále na rekordní úrovni, avšak obstarávání elektronických součástí, kovů a plastových granulátů je stále ještě mimořádně obtížné. Kromě toho se v důsledku války na Ukrajině očekává další zvyšování cen surovin a materiálů. 
Susanne Kunschert vysvětluje: „Zůstáváme v krizovém režimu. Týmy společnosti Pilz však ve všech svých závodech na celém světě dobře spolupracují a i nadále budou vynakládat veškeré úsilí ve prospěch našich zákazníků. Vztahy s nimi a našimi obchodními partnery jsou k tomu silnou motivací. Do budoucnosti proto hledíme s důvěrou.“

Skupina Pilz dosáhla nového rekordního obratu 348,4 mil. eur. Rodinná firma zabývající se bezpečnou automatizací vděčí za tento výsledek především vynikajícím inovačním schopnostem svých pracovnic a pracovníků. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Skupina Pilz dosáhla nového rekordního obratu 348,4 mil. eur. Rodinná firma zabývající se bezpečnou automatizací vděčí za tento výsledek především vynikajícím inovačním schopnostem svých pracovnic a pracovníků. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Skupina Pilz dosáhla nového rekordního obratu 348,4 mil. eur. Rodinná firma zabývající se bezpečnou automatizací vděčí za tento výsledek především vynikajícím inovačním schopnostem svých pracovnic a pracovníků. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz