Ostfildern, 7. 4. 2022

Digitální akce na téma, o kterém se hovoří „Pilz Automation Days“ nabízí ucelený přehled o stavu v oblasti automatizace

Digitální akce „Pilz Automation Days“ určená pro všechny zájemce z oblasti automatizace se uskuteční ve dnech 17. až 19. května 2022: Účastníci získají celou řadu informací na aktuální téma „bezpečnost člověka a stroje, automatizace“. „Automation Days“ jsou mezinárodní platformou pro rozsáhlou výměnu zkušeností za účasti expertů ze společnosti Pilz.

Co přinese budoucnost k problematice bezpečnosti strojů? Odpovědi Pilz nabízí jak v základní informaci, tak i v četných odborných přednáškách. Představí se poslední novinky v oblasti „Safety & Security“, „Nejnovější informace k normám pro funkční bezpečnost“ (směrnice o strojních/13849/62061) a aktuální řešení automatizace pro obalový průmysl a intralogistiku. Jedná se například o ucelené koncepce bezpečnosti pro zajištění dveří a kontrolu přístupu. Digitální akci doplňuje virtuální odborná diskuse s následnou interaktivní výměnou názorů s experty.

Zákazníci a zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím odkazu „Pilz Automation Days“. Plánované přednášky v němčině a angličtině budou streamovány třikrát denně tak, aby vyhovovaly celosvětovým časovým pásmům.

www.pilz.com/automationdays

Přihlaste se na „Pilz Automation Days“! Pilz informuje o aktuálních žhavých tématech v oblasti automatizace a bezpečnosti člověk a strojů a poskytuje platformu pro mezinárodní výměnu zkušeností s experty společnosti. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
Přihlaste se na „Pilz Automation Days“! Pilz informuje o aktuálních žhavých tématech v oblasti automatizace a bezpečnosti člověk a strojů a poskytuje platformu pro mezinárodní výměnu zkušeností s experty společnosti. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Přihlaste se na „Pilz Automation Days“! Pilz informuje o aktuálních žhavých tématech v oblasti automatizace a bezpečnosti člověk a strojů a poskytuje platformu pro mezinárodní výměnu zkušeností s experty společnosti. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz