Ostfildern, 23. 2. 2022

Nový program školení Pilz Academy pro rok 2022 – Fit for Safety and Automation!

Nabídka školení Pilz Academy pro rok 2022 je aktuální nejen z důvodu digitálních formátů. Témata a obsah kurzů pokrývají nejaktuálnější potřeby a poskytují odborné vědomosti o bezpečnosti strojů, provozu a údržbě zařízení, výrobě a automatizaci.

Připraven na budoucnost – o to se postará nabídka školení společnosti Pilz na téma bezpečnost člověka a stroje. Jako specialista na bezpečnou automatizaci předává společnost již celou řadu let své know-how provozovatelům a výrobcům strojů a zařízení – vždy přesně podle jejich potřeb, od počátečních znalostí až po expertní úroveň. I v roce 2022 nabízí Pilz Academy školení v podobě prezenčních akcí, praktických online akcí i hybridních pokračovacích kurzů. Náplň školení je vždy aktuální a zahrnuje potřebné odborné znalosti. 
Předávané know-how umožňuje účastníkům školení suverénně zvládat výzvy týkající se bezpečnosti strojů, provozu a údržby zařízení, výroby a automatizace, před které je staví praxe.

S firmou Pilz se stanete expertem na AGV - bezpečný transport bez řidiče
Brožura zahrnující školení pro rok 2022 poskytuje kompletní přehled o nabídce pokračovacích kurzů. 
Kurzem „Bezpečné používání transportních systémů bez řidiče“ (AGV/FTS) poskytuje Pilz všechny informace o důležitých požadavcích na bezpečnost transportních systémů bez řidiče, zejména při používání v intralogistice. Školení „Základy bezpečnosti strojů“ se naproti tomu zaměřuje na základní informace týkající se značky CE, metod ochrany, bezpečnostních součástí, designu a validace řídicích systémů podle EN ISO 13849 a EN/IEC 62061. 

Podrobnější informace a možnost přímého přihlášení najdete na stránkách www.pilz.com/training

 

Portfólio školení Pilz Academy přináší v roce 2022 rozsáhlou nabídku odborných znalostí z oblasti bezpečnosti strojů, provozu a údržby zařízení, výroby a automatizace. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)
Portfólio školení Pilz Academy přináší v roce 2022 rozsáhlou nabídku odborných znalostí z oblasti bezpečnosti strojů, provozu a údržby zařízení, výroby a automatizace. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Portfólio školení Pilz Academy přináší v roce 2022 rozsáhlou nabídku odborných znalostí z oblasti bezpečnosti strojů, provozu a údržby zařízení, výroby a automatizace. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz