Ostfildern, 30. 6. 2021

Bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz s až třemi oddělenými bezpečnostními zónami a až 70 přepínatelnými konfiguracemi - ještě flexibilnější a efektivní monitorování mobilních i stacionárních aplikací!

Pro bezpečnostní laserový skener jsou nyní k dispozici další digitální vstupy a výstupy: Díky novým 17-pólovým variantám a variantám Master Encoder je možné od nynějška využívat až 70 přepínatelných konfigurací a současně monitorovat až tři oddělené bezpečnostní zóny. To umožňuje ještě produktivněji kontrolovat stacionární plochy – například i novou funkcí částečného mutingu. Navíc nové funkce – vyhodnocení snímačů polohy, režim stand-by a přesnější navigace – zajistí v oblasti intralogistiky efektivnější monitorování mobilních aplikací.

Díky rychlému a přímému vyhodnocování nových vstupů enkodéru v bezpečnostním laserovém skeneru lze výrazně snížit nároky a náklady na jinak nezbytné kabelové propojení. PSENscan je navíc díky vysokému rozlišení 30, příp. 40, 50, 70 nebo 150 mm a vícenásobnému vyhodnocení skenů mimořádně flexibilní a mnohostranně využitelný. Pomocí nového vyměnitelného paměťového modulu lze konfigurace snadno přenášet do dalších laserových skenerů. PSENscan je navíc vybaven skenovací hlavou, kterou je v případě poškození snadno vyměnit i samostatně. To snižuje dobu instalace a výpadků zařízení na minimum.

Dynamické zabezpečení
Dynamická funkce dočasného přemostění mutingbyla u bezpečnostního laserového skeneru PSENscan rozšířena o využití pouze v jednotlivých částech. Proto je nyní například možné za určitých, předem definovaných podmínek pohybovat přepravovaným produktem na chráněné ploše, aniž by přitom došlo k zastavení stroje. 
Výhody nabízí i nové kódování paprsků: Pokud mají například v jednom zařízení fungovat dva bezpečnostní laserové skenery, které nejsou zapojeny do série, je vyloučeno jejich vzájemné rušení. Dva vzájemně nezávislé bezpečnostní laserové skenery tedy mohou bez problému pracovat flexibilně vedle sebe. Částečný muting a kódování paprsků zajišťují vysokou využitelnost u strojů i zařízení.

Intralogistika: Pružnější a přesnější
PSENscan může podle potřeby přecházet do režimu stand-by. Výhody se projeví zejména u transportních systémů bez řidiče, protože stroje je nyní možné rychleji znovu spouštět. Díky snížené spotřebě el.energie v režimu stand-by dochází k úspoře nákladů. Ve spojení s novou automatickou funkcí automatického resetu je navíc možné časově úsporné opětovné spuštění. PSENscan kromě toho generuje seznamy poruch: Seznamy se nyní zobrazují na lokálních přístrojích, a to umožňuje rychlejší diagnostiku a plynulejší opětovné zahájení provozu. 

Zaručená kvalita a efektivnost
Navíc lze nyní pomocí PSENscan načítat i hodnoty intenzity a vzdáleností pro přesnou navigaci na stanicích. Pokud by informace o vzdálenostech nebyly dostačující, lze pro navigaci použít reflektory. To umožňuje přesné určení polohy, například při navádění transportního vozidla bez řidiče při předávání materiálu. Díky modulům ROS je implementace velmi jednoduchá. 
Aby bylo možné zajistit maximální bezpečnost i při měnících se rychlostech pohybu transportních vozidel bez řidiče, je nyní možné ochranná pole PSENscan dynamicky přizpůsobovat různému tempu jízdy. To také umožňuje přesnější objíždění překážek. Bezpečnost člověka i stroje se zvyšuje a současně se minimalizuje pravděpodobnost odstávek ve výrobě. Přesnější navigace a možnost přizpůsobení konkrétní rychlosti pomáhají uživatelům transportních systémů bez řidiče zvyšovat produktivitu a tím i efektivnost výrobních zařízení.

Nové varianty PSENscan jsou schopny ještě flexibilněji zabezpečovat stacionární i mobilní nebezpečné zóny, nabízejí ochranu před jejich porušením a zajištění přístupu jak v oblasti výrobní logistiky i intralogistiky, ale i například i v automobilovém průmyslu, na úseku balení a zpracování kovů. 

Další informace o produktu najdete zde.

Bezpečnostní laserový skener PSENscan pro účinné monitorování ploch nyní nově nabízí více než 70 přepínatelných konfigurací a tři oddělené, simultánně monitorované bezpečnostní zóny. Plochy bude tedy možné monitorovat ještě efektivněji. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Bezpečnostní laserový skener PSENscan pro účinné monitorování ploch nyní nově nabízí více než 70 přepínatelných konfigurací a tři oddělené, simultánně monitorované bezpečnostní zóny. Plochy bude tedy možné monitorovat ještě efektivněji. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Bezpečnostní laserový skener PSENscan pro účinné monitorování ploch nyní nově nabízí více než 70 přepínatelných konfigurací a tři oddělené, simultánně monitorované bezpečnostní zóny. Plochy bude tedy možné monitorovat ještě efektivněji. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz