Ostfildern, 14. 1. 2021

Digitální obchodní model pro komponenty automatizační techniky jako další milník na cestě k Průmyslu 4.0 - „kusová“ bezpečnost

Průmysl 4.0 je totiž daleko více než pouhá optimalizace současných procesů: Pilz u svého nejnovějšího modulárního bezpečnostního spínacího přístroje myPNOZ vsadil na konzistentní digitální koncepci - od objednávky až po uvedení do provozu. Milník z pohledu na digitalizaci v průmyslu: Modulem myPNOZ nabízí Pilz bezpečná řešení, která lze individuálně dodávat v jednotlivém provedení přizpůsobeném specifickým požadavkům zákazníka.

Bezpečnostní spínací moduly jsou schopny spolehlivě monitorovat na stroji funkce jako nouzové zastavené nebo dvouruční ovládání lisů. Nový bezpečnostní modul myPNOZ dodavatele automatizační techniky Pilz, který v r. 1987 uvedl na trh celosvětově první bezpečnostní spínací přístroj, nabízí různými třídami a moduly miliony různých konstrukcí a konfigurací.
Společnost Pilz vytvořila pro svůj nejnovější produkt konzistentní digitální základnu, na které nyní může nabízet bezpečnost přizpůsobenou konkrétním požadavkům. Cílem je, vytvořit společně se zákazníkem produkt přímo na míru.

Nesčíslné možnosti, jeden produkt
V prvním kroku si uživatel nástrojem myPNOZ Creator připraví podle webové nabídky souhrn svých požadavků. Uživatel, tedy zákazník, si z rozsáhlých možností v myPNOZ Creator vybere vše k tomu, aby výsledkem bylo kompletní řešení odpovídající jeho potřebám. Uživatelé získají produkt na míru: Logika propojení bezpečnostních funkcí je definována posloupností konektorů a nejsou tedy zapotřebí znalosti softwaru. myPNOZ se dodává ve stavu připraveném k instalaci. Charakteristickým znakem produktu je jednoduchý proces konfigurace i montáže.
Díky ucelenému automatizovanému pracovnímu postupu se specifikace a všechny další informace přenášejí od objednávky přes výrobu až po expedici bez jakékoli změny informačních médií. I zde Pilz sází na decentralizaci: Produkt se montuje, konfiguruje a testuje buď klasicky ve výrobě nebo, v případě potřeby, přímo v expedičních skladech z malého počtu základních stavebních modulů. Zákazník „vlastní“ myPNOZ dostává v co nejkratší době kompletně připravený pro uvedení do provozu. Bude potřebovat jen šroubovák pro osazení modulu do skříňového rozvaděče.

Nový podnět pro redukci komplexnosti
„Pro naše myPNOZ jsme vyvinuli nejen nový reléový hardware. Zcela nový je i obecný způsob zacházení s produktem Pilz jak u zákazníka, tak i u nás. Nevynalézáme nový svět bezpečné automatizace, jen ho utváříme tak, aby zákazník získal větší komfort“, vysvětluje Thomas Pilz, výkonný společník Pilz GmbH & Co. KG.
„Pro uživatele představuje myPNOZ kompletně nový zážitek z hlediska výběru, objednávky i instalace průmyslových komponent. Podpůrný nástroj zjednodušuje výběr i objednávku a vylučuje možnost chyby. To je velmi důležité právě u bezpečnostních spínacích modulů, které chrání člověka a stroj“, pokračuje Thomas Pilz ve výčtu výhod pro zákazníky.
„myPNOZ Creator, propojení všech potřebných výrobních procesů, a navíc například používání speciálních montážních stolů nám umožňuje zvládat komplexnost, která se v takto individualizovaném produktu skrývá“, shrnuje Thomas Pilz.

Souhra automatizace, IT a OT
Základem pro kusovou výrobu produktů s vysokou rozmanitostí variant, jako je tomu u myPNOZ, je propojení automatizace, OT (Office Technology) a IT. „A to nejzajímavější: Digitální obchodní modely nejsou jen výsledkem vývoje produktů, lví podíl na nich má i oddělení IT, jehož součinnost je naprosto nezbytná. Vždy, když se v jakékoli firmě hovoří o Průmyslu 4.0, je bezpodmínečně nutné hned od začátku zapojit IT infrastrukturu“, zdůrazňuje Thomas Pilz.

Inovativní spínací bezpečnostní modul myPNOZ je dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník obdrží podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)
Inovativní spínací bezpečnostní modul myPNOZ je dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník obdrží podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Inovativní spínací bezpečnostní modul myPNOZ je dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník obdrží podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz