Ostfildern, 15. 7. 2020

Bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz pro využití ve spalovací technice

Poprvé bude možné nejen bezpečné řízení a monitorování samotného hořáku, ale i celého spalovacího zařízení. Nový základní modul PNOZ m B1 jako král bezpečných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 podporuje od verze 10.12 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator monitorování a současně i bezpečné řízení spalovacích zařízení.

Výrobci spalovacích a tepelných strojů a zařízení musí dodržovat celou řadu zákonných a normativních požadavků: PNOZ m B1 Burner jim od nynějška umožní nejen jednoduchou konfiguraci různých aplikací hořáků, ale současně i spolehlivé monitorování bezpečnostních funkcí souvisejících se zařízením.

Žhavá novinka
Základní modul „Burner“ je podporován od verze 10.12 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator. Nabízí nový funkční modul hořáku pro konfiguraci základního modulu PNOZ m B1 Burner. Nový softwarový prvek je certifikován v souladu s příslušnými evropskými normami, mimo jiné EN 298 a EN 50156. „Burner“ splňuje maximální požadavky na bezpečnost.

„Burner“ pro nejrůznější požadavky
Funkční modul hořáku nabízí rozšířené funkce flexibilně konfigurovatelných elektronických spalovacích automatů. Je proto schopen řídit celé zařízení. Uživatelé ušetří čas potřebný na plánování a inženýrské práce nutné pro zajištění spalovacího zařízení. Funkce bezpečného řízení a monitorování je vhodná pro nejrůznější typy hořáků - hlavní i vedlejší, s přímým i nepřímým zapalováním, pro provoz s nízkými i vysokými teplotami.

Další informace o produktu najdete zde

S novým základním modulem PNOZ m B1 Burner malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz je možné vůbec poprvé bezpečně ovládat nejen řízení a monitorování samotného hořáku, ale i celého spalovacího zařízení. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
S novým základním modulem PNOZ m B1 Burner malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz je možné vůbec poprvé bezpečně ovládat nejen řízení a monitorování samotného hořáku, ale i celého spalovacího zařízení. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

S novým základním modulem PNOZ m B1 Burner malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz je možné vůbec poprvé bezpečně ovládat nejen řízení a monitorování samotného hořáku, ale i celého spalovacího zařízení. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz