Ostfildern, 29. 1. 2020

Řada akcí „Automation on Tour“ pořádaných společností Pilz začíná nejdůležitější otázkou tématu „Bezpečná implementace značky CE“ - Tour 2020! – „Bezpečná automatizace“ se společností Pilz

Od března 2020 bude zahájí řada seminářů „Bezpečná automatizace“ akci společnosti Pilz „Automation on Tour“. Firma z Ostfildern chce touto cestou nabídnout zájemcům zejména informace orientované na praxi. Řada bezplatných seminářů pořádaných po celém Německu je zaměřena na hardware a software v procesu udělování značky CE až po kompletní validaci a dokumentaci bezpečnosti strojních zařízení.

Řada seminářů „Bezpečná automatizace“ nabízí odpovědi na otázku, jak může být stroj „bezpečný“. Ústředním bodem je v tomto případě „Safety“, tedy bezpečnost stroje. Kromě toho je náplň kompletní řady příspěvků zaměřena na problematiku „Safety and Security“

Jak identifikovat nebezpečí!
Na příkladech z praxe se účastníci dozvědí, jak rozpoznat nebezpečí a jak hodnotit vzniklá rizika v souladu s normou. Navíc k programu semináře poskytne Pilz jako specialista v oblasti norem přehled nejen o aktuálních, ale i o budoucích změnách příslušných norem a směrnic. Na příkladu ochranných dveří ukáží specialisté firmy Pilz v praktické části, jak zjistit potřebnou hodnotu Performance Levels PLr a jak zpracovat koncepci bezpečnosti. Cílem je, společně s účastníky zpracovat bezpečnostně technické řešení pro hardware a software.


I v tomto roce nabízí Pilz v rámci akce dvě různé řady seminářů. Druhá řada „Bezpečný provoz strojů a zařízení“ začíná od září 2020.

Všechny informace o náplni, termínech, druhu akcí a o přihláškách na řadu bezplatných seminářů „Bezpečná automatizace 2020 najdete na stránkách zde

Řada seminářů „Bezpečná automatizace“ experta na automatizaci Pilz z Ostfildern je zaměřena na značku CE, a to na příkladu z praxe „Ochranné dveře“. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)
Řada seminářů „Bezpečná automatizace“ experta na automatizaci Pilz z Ostfildern je zaměřena na značku CE, a to na příkladu z praxe „Ochranné dveře“. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Řada seminářů „Bezpečná automatizace“ experta na automatizaci Pilz z Ostfildern je zaměřena na značku CE, a to na příkladu z praxe „Ochranné dveře“. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz