Ostfildern, 24. 1. 2020

Záslužný kříž Spolkové republiky Německo pro Renate Pilz z Esslingen

Za její mimořádnou angažovanost v oblasti podnikání a sociální práce byl Renate Pilz propůjčen Záslužný kříž Spolkové republiky Německo na stuze. Spolková ministryně Hoffmeister-Kraut: „Zcela mimořádná osobnost v podnikatelské sféře Bádensko-Württemberska - průkopnice inovací a digitalizace“.

Ministerstvo hospodářství Bádensko-Württemberska k tomu vydalo následující tiskové sdělení:

Bádensko-Württembersko
MINISTERSTVO PRO HOSPODÁŘSTVÍ, PRÁCI A BYTOVOU VÝSTAVBU, PRÁCE S TISKEM A VEŘEJNOSTÍ
TISKOVÉ SDĚLENÍ č. 13/2020 / 23. Leden 2020

----------------------------------------------------------------

Za mimořádnou podnikatelskou a sociální angažovanost předala dnes (23. ledna) ministryně hospodářství Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut paní Renate Pilz Záslužný kříž Spolkové republiky Německo na stuze, který jí propůjčil spolkový president Frank-Walter Steinmeier. „Jste zcela mimořádnou bádensko-württemberskou podnikatelskou osobností“, řekla ministryně ve svém pochvalném projevu. „Po tragické smrti manžela v roce 1875 převzala - bez jakýchkoli technických a ekonomických předběžných znalostí - jeho středostavovský podnik a vytvořila z něj velkého celosvětového hráče na poli automatizační a bezpečnostní techniky. Tomuto velkolepému úsilí se nyní dostalo zaslouženého ocenění. Pilz GmbH & Co. KG je dnes se svými více než 3000 produkty zrcadlem bádensko-württemberské preciznosti a vysoce uznávaným představitelem naší země ve světě.“

Renate Pilz ve svém podnikání plně vsadila na inovace a internacionalizaci. „Svou inovativní sílu získává Pilz pravidelným investováním dobrých 20 % svého obratu do výzkumu a vývoje, což je skutečně rekordní částka! Není proto divu, že k zahájení digitální transformace společnost přikročila v době, kdy o ní mnozí jiní ještě ani nezačali hovořit“, pokračovala ministryně Hoffmeister-Kraut. Inovace však pro Renate Pilz nejsou pouhou technickou záležitostí. „Zapojení pracovníků, jejich přesvědčování a další vzdělávání, rodinný duch společnosti a současně postavení na mezinárodním trhu: To byla podnikatelská filozofie Renate Pilz, ve které dnes pokračují její děti poté, co převzaly štafetu“, říká ministryně.
Své vysoké etické standardy a smysl pro odpovědnost uplatňovala Renate Pilz vždy i za branami své firmy, například v rámci své činnosti pro Svaz katolických podnikatelů nebo svou účastí na projektu pomoci znevýhodněným dívkám v jižní Indii. Hoffmeister-Kraut zdůrazňuje: „Právě dnešní doba plná změn potřebuje vzory jako je Renate Pilz - v podnikatelské i sociální sféře. Renate Pilz se nikdy nebála vstoupit na neznámou půdu. Ukázala nám, jak odvaha a připravenost čelit rizikům, píle a vytrvalost mohou vést k úspěchu. Strategické záměry společnosti pro ni přitom byly vždy stejně důležité jako vztah se spolupracovníky.“

Osobnost:
Renate Pilz se narodila roku 1940 v Göppingen. Když její manžel, podnikatel Peter Pilz, zahynul roku 1975 při letecké havárii, převzala vedení středně velké firmy s 200 zaměstnanci. Dnes má Pilz GmbH & Co. KG po celém světě 42 dceřiných společností, ve kterých je zaměstnáno 2 500 pracovníků, z toho více než 1000 v hlavním sídle v Ostfildern. Společnost je celosvětovým hlavním představitelem technologie v oboru automatizační a bezpečnostní techniky. Po 23 letech práce předala Renate Pilz koncem roku 2017 vedení společnosti svým dětem.

Záslužný kříž Spolkové republiky Německo je od r. 1951 na popud tehdejšího spolkového presidenta Theodora Heusse propůjčován za mimořádné politické, hospodářské nebo duševní činnosti.

 

Při dotazech k tomuto tiskovému sdělení se prosím obracejte přímo na adresu ministerstva Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg:
Postfach 10 01 41, Schlossplatz 4 (Neues Schloss), 70001 Stuttgart, Telefon 0711 123-2869, Fax 0711 123-2871
E-Mail: pressestelle@wm.bwl.de, Internet: www.wm.baden-wuerttemberg.de

 

Zvláštní vyznamenání pro podnikatelku Renate Pilz vyznamenána ministryní pro hospodářství Bádensko-Württemberska Dr. Hoffmeister-Kraut Záslužným křížem Spolkové republiky Německo na stuze. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Zvláštní vyznamenání pro podnikatelku Renate Pilz vyznamenána ministryní pro hospodářství Bádensko-Württemberska Dr. Hoffmeister-Kraut Záslužným křížem Spolkové republiky Německo na stuze. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Zvláštní vyznamenání pro podnikatelku Renate Pilz vyznamenána ministryní pro hospodářství Bádensko-Württemberska Dr. Hoffmeister-Kraut Záslužným křížem Spolkové republiky Německo na stuze. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz