Ostfildern, 7. 8. 2019

Nový kvalifikační program firmy Pilz - další systematické vzdělávání

Pilz vypracoval nový mezinárodní kvalifikační program pro profesní další vzdělávání v oblasti bezpečnosti strojních zařízení a automatizace. Výsledkem je praktický program, který splňuje individuální požadavky firem na zvyšování kvalifikace jejich pracovníků. Tato koncepce kvalifikace vede účastníky školení od základních vědomostí až k úrovni expertů certifikovaných TÜV, a to všude na celém světě.

Obsah a struktura školení jsou rozvrženy tak, aby si zájemci mohli naplánovat individuální cestu k získání potřebné kvalifikace: Do programu je možné vstoupit v závislosti na individuální úrovni a pokračovat v něm až do získání požadovaného stupně kvalifikace. Zvláštností programu školení je, že je mezinárodně harmonizován. Pilz nabízí jednotlivé úrovně a systém kvalifikace na jednotné úrovni ve všech zemích, vždy v místním jazyce.

Nastavovat standardy
I malé organizace tak mohou s nízkými náklady zprostředkovat svým pracovníkům potřebné znalosti na úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům. Velké firmy mohou společně s firmou Pilz organizovat kompletní programy pro doplňující vzdělávání svých pracovníků, napomáhat tak jejich rozvoji a zavádět v plném rozsahu kvalifikační standardy.
Vlastní program zahrnuje čtyři různé úrovně, které na sebe v jednotlivých tématech navazují a vytvářejí tak ucelený komplex.

Po jednotlivých stupních až na úroveň experta
Pro školení na úrovni „začátečník“ nejsou zapotřebí žádné speciální předchozí odborné znalosti. Účastníci absolvováním seminářů nebo formou internetového školení (E-Learning), např. na téma „Bezpečnost strojních zařízení -
Úvod a praktické využití“ získají základní orientaci a dobrý přehled o daném tématu tak, aby se mohli dále specializovat.
Na „základní“ úrovni nabízí Pilz například kurzem „Workshop - posouzení rizik pro strojní zařízení“ získání znalostí o všech podkladech, potřebných pro získání dobrého technického porozumění. Účastníci kurzů pro „pokročilé“ by již měli mít dobré předchozí znalosti a zkušenosti relevantní pro zvolené téma. V kurzech jako „Základy značky CE“ si své znalosti prohloubí a rozšíří si odborné kompetence v klíčových oblastech.
Úroveň „Expert“ je krokem k získání kvalifikace odborníka v daném tématickém okruhu. Kvalifikaci jako například „CECE - Certified Expert in CE Marking“ vždy potvrzuje externí zkušební organizace, která také vystavuje certifikát.

Školení Pilz jsou na všech úrovních interaktivní a probíhají podle nejmodernějších didaktických koncepcí. Kromě bezpečnosti strojních zařízení, automatizace a technologie pokrývají školení i aktuální témata z nejrůznějších oborů.

„Vzdělávání je proces, který nikdy nekončí. Pozorujeme, že význam průběžného vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmách neustále vzrůstá. A zde je na řadě náš program. Progresivní, modulární a plně individuální“, vysvětluje Andreas Schott, vedoucí Pilz Academy.

Další informace k nabídce školení pořádaných firmou Pilz najdete zde

Pilz nabízí rozsáhlé možnosti dalšího vzdělávání v oblasti bezpečnosti strojů a automatizace. Školení jsou organizována tak, aby si zájemci mohli naplánovat individuální cestu k získání potřebné kvalifikace. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images
Pilz nabízí rozsáhlé možnosti dalšího vzdělávání v oblasti bezpečnosti strojů a automatizace. Školení jsou organizována tak, aby si zájemci mohli naplánovat individuální cestu k získání potřebné kvalifikace. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Pilz nabízí rozsáhlé možnosti dalšího vzdělávání v oblasti bezpečnosti strojů a automatizace. Školení jsou organizována tak, aby si zájemci mohli naplánovat individuální cestu k získání potřebné kvalifikace. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz