Ostfildern, 1. 4. 2019

Údržba provádění ve stavu bez el. napětí

Bezpečným hlídačem napětí PNOZ s60 nabízí Pilz monitorování bezpečného odpojení strojů a zařízení od zdroje napětí podle normy UL6420. PNOZ s60 je tedy vhodný pro použití v aplikacích, které vyžaduje Safety Lockout System (SLS), tedy údržbu prováděnou s naprosto bezpečným odpojením od zdroje el.energie.

Bezpečný hlídač napětí PNOZ s60 doplňuje produktovou skupinu bezpečnostních spínacích přístrojů PNOZsigma a splňuje požadavky na realizaci aplikací SLS, které jsou v USA předepsány zákonem. PNOZ s60 monitoruje odpojení 1-, příp. 3-fázových sítí s neutrálním vodičem. Nastavit lze dva spínací prahy: 12 V nebo v oblasti Food-and-Beverage obvyklých 6 V. Bezpečnostní obvod bude uvolněn teprve při poklesu hodnoty pod nakonfigurovaný spínací práh.

Modul pro monitorování napětí PNOZ s60 s napájecím napětím 24-48/110-240V AC/DC je možné používat velmi flexibilně a pro široké spektrum aplikací. Rozšířená diagnostika LED diodami zvyšuje produktivitu, protože podává uživateli rychlé informace a podporuje ho při vyhledávání poruch. Kompaktní konstrukční šířka modulu 90 mm dovoluje jeho úsporné a tím i nákladově efektivní umístění ve skříňovém rozvaděči.

Bezpečný hlídač napětí PNOZ s60 monitoruje stav odpojení strojů a zařízení od zdroje napětí podle UL6420.
Bezpečný hlídač napětí PNOZ s60 monitoruje stav odpojení strojů a zařízení od zdroje napětí podle UL6420.

Bezpečný hlídač napětí PNOZ s60 monitoruje stav odpojení strojů a zařízení od zdroje napětí podle UL6420.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz