Ostfildern, 13. 3. 2019

Komplexní pohled na otázku „Security“: nová Bílá kniha od firmy Pilz

Nové strategie pro bezpečnost strojů a zařízení musí brát v úvahu Security (bezpečnost IT) i Safety (bezpečnost strojů). V Bílé knize „Security“ Pilz ukazuje cestu.

Bezpečný provoz inteligentní továrny je zaručen pouze tehdy, dochází-li ke spolehlivému přenosu potřebných dat. Platí: Bezpečnostní opatření nesmí negativně ovlivnit produktivitu strojů a zařízení. To vyžaduje z hlediska Safety & Security komplexní přístup.
V bílé knize „Security“ soustředili experti firmy Pilz hlavní aspekty bezpečnosti a představují v ní náměty pro praktická řešení. 

Konstruktéři strojů, projektanti zařízení, pracovníci provádějící instalaci i údržbu a mnozí další se mohou podrobně seznámit s tím, jakou roli jejich produkty, příp. služby mají pro strategii bezpečnosti u zákazníků a co je třeba považovat za důležité.

Bílá kniha je připravena bezplatně ke stažení

Bílá kniha „Security“ firmy Pilz pomáhá pochopit hlavní aspekty bezpečnosti a realizovat praktická řešení.
Bílá kniha „Security“ firmy Pilz pomáhá pochopit hlavní aspekty bezpečnosti a realizovat praktická řešení.

Bílá kniha „Security“ firmy Pilz pomáhá pochopit hlavní aspekty bezpečnosti a realizovat praktická řešení.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz