Ostfildern, 11. 2. 2019

Rozhraní M12 pro bezpečný přenos signálu

V automatizačním systému PSS 4000-R pro železnici nyní Pilz nabízí dva nové řídicí hlavové moduly s rozhraním M12. Tím je i za nepříznivých podmínek zaručen bezpečný přenos signálu na kolejích i vedle nich!

Dva nové řídicí hlavové moduly s rozhraním M12 doplňují řadu Railway automatizačního systému PSS 4000-R firmy Pilz: hlavový modul s funkcemi PLC a hlavový modul I/O. Oba jsou vhodné pro podmínky používání podle norem CENELEC EN 5012x. Díky čtyřpólovému kódovanému konektoru M12 zajistí i v komplikovaném prostředí a při značném mechanickém zatížení bezporuchovou komunikaci drážních vozidel i signalizačních a telekomunikačních zařízení.

Pro bezpečné, digitální a analogové zpracování signálu jsou k dispozici vhodné moduly I/O s povolením pro použití v drážním provozu. Pro nezabezpečené zpracování signálu lze použít moduly I/O typu T pro očekávané rozmezí teplot od -40 °C do +70 °C.

Informace o automatizačním systému PSS 4000-R najdete zde

Robustní komunikace: Dva nové řídicí hlavové moduly s rozhraním M12 doplňují řadu Railway automatizačního systému PSS 4000-R firmy Pilz.
Robustní komunikace: Dva nové řídicí hlavové moduly s rozhraním M12 doplňují řadu Railway automatizačního systému PSS 4000-R firmy Pilz.

Robustní komunikace: Dva nové řídicí hlavové moduly s rozhraním M12 doplňují řadu Railway automatizačního systému PSS 4000-R firmy Pilz.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz