1. 7. 2020

Jako jeden z těchto nejlepších podniků v Německu 2020 byla vybrána i společnost Pilz

Ve spolupráci se společností pro analýzu dat Statista vybral časopis Capital v tomto roce poprvé firmy, které v Německu prokázaly největší schopnost inovací

Bylo hodnoceno celkem 1781 podniků sídlících v Německu s mimořádně inovativním charakterem.

Expertní panel tvořený zástupci vynikajících inovativních firem a členy “Expert Circle“ společnosti Statista hodnotil podniky ze svého oboru. Dotazovaní doporučovali podniky, které nabízejí velmi inteligentní produkty, příp. služby. V rámci ankety byly vyzdviženy rovněž pokrokové procesy nebo firemní kultura podporující inovace. Navíc mohli dotazovaní uvádět, které oblasti inovací u určitého podniku vnímají jako mimořádné.

Pilz své inovační schopnosti prokázal během své 70leté historie velmi jasně: produkty jako modul pro nouzové spínání PNOZ, celosvětově prvním programovatelným řízením PSS 3000 nebo prvním bezpečným kamerovým 3D systémem Safety EYE. „Inovace jsou nedílnou součástí naší DNA“, tak se jednatelka Susanne Kunschert vyjádřila o firemní kultuře.

Pilz investuje například více než 20% obratu do výzkumu a vývoje.

Ohlédnutí za milníky společnosti Pilz a výhled do digitální budoucnosti najdete zde.

 

 

 

Německé podniky s nejlepšími inovacemi v roce 2020
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?