Česká republika | česky

31. 7. 2016

Odpovědí na cíle projektu Industrie 4.0 jsou modulární systémy

Automatizační systém PSS 4000 vhodný pro Industrie 4.0

Průmyslová automatizace budoucnosti vyžaduje řešení, která umožní inteligentní systémy řízení rozdělovat a přitom zajistí jejich snadné ovládání.

Za klíč k větší flexibilitě ve výrobě jsou již po řadu let považovány modulární konstrukce. Kompletní zařízení se v takovém případě skládá s více samostatných modulů strojů. Dojde-li ke změně výrobní technologie nebo je-li třeba zvýšit produktivitu, je řešením výměna jednoho nebo více modulů nebo rozšíření zařízení o další vhodné moduly. Výsledkem je flexibilní reakce na individuální požadavky zákazníků!

Modulární systémy a decentralizace proto patří k nejdůležitějším faktorům pro dosažení úspěchu na cestě k moderní automatizaci. Stále se zvyšuje poptávka po takových řešeních, která umožní rozdělit inteligentní řídicí jednotky a přitom zaručí, že jejich propojení bude z hlediska uživatele snadno ovladatelné. A právě takové řešení nabízí Pilz v podobě automatizačního systému PSS 4000.


Rozdělené inteligentní systémy - automatizační systém PSS 4000

Zatímco v případě klasické automatizace monitoruje stroje nebo zařízení jedna centrální řídicí jednotka, která tak zpracovává přijaté signály, dovoluje automatizační systém PSS 4000 důsledné dělení řídicích funkcí. Cílem automatizačního systému PSS 4000 je zjednodušit decentralizaci řídicích funkcí a přitom zachovat přehlednost systému pro snadné ovládání.

Kontrolní funkce se mohou „přestěhovat“ do jednotlivých mechatronických modulů. Stroje a zařízení se rozdělí do přehledných, samostatně pracujících skupin = modulů. Podle stejného principu lze rozdělit také řídicí program a vizualizaci až do nejmenšího detailu. Díky jednotné konstrukci je možné použít strojní prvky a moduly stejně jako data jednoduše znovu.

Rozdělení projektu bezpečnosti a automatizace nejlépe naprogramujete softwarem PAS4000. Ten umožňuje jednoduchou a jednotnou manipulaci v rámci celého projektu! Tímto způsobem omezíte výskyt možných zdrojů chyb a zkrátíte dobu potřebnou pro inženýrské činnosti.
 

Industrie 4.0 společnosti Pilz
Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz