Česká republika | česky

18. 7. 2016

Právo a normy v Japonsku

Celosvětová bezpečnost strojů a zařízení.

Japonský zákon o ochraně bezpečnosti práce a zdraví stanovuje, že nebezpečné stroje nebo stroje, které se používají v nebezpečném prostředí musí být vybaveny ochrannými opatřeními, která stanovuje národní ministerstvo. To se týká například strojů na mletí gumy, lisů, zařízení na ochranu před přetížením jeřábů, pil pro zpracování dřeva nebo elektrických prvků v prostorách ohrožených výbuchem. U některých strojů je před jejich výrobou nebo používání potřebné schválení národního ministerstva. Do této kategorie patří kotle, jeřáby, tlakové nádoby nebo výtahy.


Požadavky na bezpečnost provozu

Nařízení o bezpečnosti provozu vyžaduje jako "Best Effort", aby výrobce stroje podal informace o rizicích ve vztahu k používání stroje a aby každý zaměstnavatel/uživatel stroje provedl hodnocení rizik.


Opatření týkajících se bezpečnosti provozu a hodnocení rizik

Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) podporuje v Japonsku především zavádění hodnocení rizik a systémy managementu ochrany bezpečnosti práce. Na základě japonských právních předpisů musí každý zaměstnavatel/uživatel stroje zajistit, aby byla k dispozici opatření pro bezpečnost provozu. Pracovníci jsou povinni příslušná opatření svého zaměstnavatele podporovat.

Metodika hodnocení rizik je uvedena v japonských normách (Japanese Industrial Standards, JIS), které jsou harmonizovány s mezinárodními normami. Přestože je hodnocení rizik při používání určitých chemických látek povinné, není v současné době v jiných oborech požadováno.


Další informace:

Služby firmy Pilz
 

Celosvětová bezpečnost strojů a zařízení v Japonsku
Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz