Čísla, data, fakta: Profil společnosti Pilz

Profil společnosti

Die Pilz GmbH & Co. KG je je technologickou jedničkou v oboru bezpečné automatizace. V této oblasti se Pilz postupně stal komplexním poskytovatelem řešení pro bezpečnostní a automatizační techniku.

Pilz usiluje o to, aby stroje a zařízení pracující v automatickém režimu nikdy neohrozily bezpečnost člověka, aby vždy byl zaručen bezpečný provoz i ochrana životního prostředí.

Vedle hlavního sídla v Německu je Pilz se svými 42 dceřinými společnostmi a mnoha obchodními zastoupeními zastoupen na všech kontinentech.

Produkty a řešení pro kompletní automatizaci

Portfolio

Pilz nabízí kompletní automatizační řešení, jejichž základní kompetencí je bezpečnost – od snímačů přes řídicí jednotky až po ovladače. Spektrum produktů je doplněno softwarovými nástroji, diagnostickými a vizualizačními systémy a službami. Tak vznikají kompletní systémová řešení. Kompletní ale také znamená, že naše řešení zahrnují jak automatizační, tak i bezpečnostní funkce. Spojujeme bezpečnost a automatizaci do jednoho balíčku.

Řešení od firmy Pilz nalézají uplatnění jak ve strojírenství, tak i v obalovém a automobilovém průmyslu, v aplikacích využívajících roboty, ale i v oboru větrné energie a drážní techniky. Tato řešení rovněž zajišťují bezpečný chod transportérů na letištích, hladký pohyb divadelních kulis a bezpečný provoz lanovek a horských drah.

Naše nadšení pro obor je základem našich inovací

Téma inovace hraje u firmy Pilz již tradičně velmi důležitou roli. Našimi produkty – například prvním relé pro nouzové vypínání PNOZ – píšeme historii oboru.

Inovační síla je naším motorem. Firma Pilz byla a stále je průkopníkem pro automatizaci budoucnosti. Kompetence a kapacity v oblasti vývoje a výroby vytváříme u firmy Pilz tak, aby vždy byly trvale udržitelné. Naší strategií je, chopit se inovativních myšlenek a rozpracovat je tak, aby byly vhodné pro trh a následné využití v průmyslu.

Inovace

Pilz investuje do budoucnosti automatizace

Obrat

Pilz je úspěšná a nezávislá rodinná firma. Zisky jsou reinvestovány a slouží pro další rozvoj. Téměř 21 % věnovaných na výzkum a vývoj potvrzuje skutečnost, že firma Pilz patří v oboru automatizační techniky k nejprogresivnějším.

Po zahájení činnosti nového výrobního a logistického centra pojmenovaného po Peteru Pilzovi se středostavovská firma věnuje přestavbě dosavadních kapacit na vysoce moderní středisko vědy a techniky. Po ukončení stavebních opatření zde bude 330 inženýrů na 7 300 m2 hledat nové cesty k technologiím a produktům pro automatizaci budoucnosti.

Jsme tu pro naše zákazníky kdekoli na světě

Pilz disponuje od 60. let minulého století nejen celosvětovou odbytovou sítí, ale vytvořil si i rozsáhlou oblast kompetencí. Jsme schopni poskytovat a využívat znalosti místních trhů a norem i v přeshraničním styku a kdekoli pracovat se stále stejnou profesionalitou a kvalitou.

Tyto schopnosti jsou pro společnost Pilz charakteristické, a právě proto jsme vhodným partnerem pro strojírenské firmy orientované na export a firmy s mezinárodní působností. Jako celosvětově známý představitel bezpečnosti chce Pilz posilovat vědomí a odpovědnost i v zemích, které ještě nemají zavedeny příslušné normy a směrnice v této oblasti.

Pilz je zastoupen na všech kontinentech

Naši pracovníci jsou skvělými zástupci značky

Personál

Kompetence, zkušenosti a angažovanost našich pracovníků - to jsou důvody, proč je dnes Pilz jednou z prvních značek v oboru automatizační techniky. Naše práce a výsledné produkty jsou jednoznačně zaměřeny na bezpečnost člověka i stroje. Řešení, která nabízíme, přitom zahrnují i efektivnost a splnění vysokých technických nároků. Právě taková práce přináší našim pracovníkům radost.

Naše pracovníky umíme ocenit a usilujeme o to, aby si vytvořili vazbu k firmě. Naší snahou je, vytvořit pracovníkům takové prostředí, ve kterém se budou moci dále rozvíjet - v profesním i soukromém životě.

Pilz v číslech

Obory: Automatizační technika se základní kompetencí bezpečnost

Rok založení: 1948

Vedení firmy:
Thomas Pilz
Susanne Kunschert

Společníci: rodina Pilz

Dceřiné společnosti a pobočky: 42 na celém světě

Pracovníci: Více než 2 500 na všech světových pracovištích

Obrat (2020): 286,2 mil. eur

Podíl výzkumu a vývoje (2020): 21 %

Podíl exportu (2020): 75,2 %

Pilz v číslech
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz