Het automatiseringssysteem PSS 4000
Webcode 5092
Overzicht    Voordelen   


Het automatiseringssysteem PSS 4000 staat voor een optimaal samenspel van hardware- en softwarecomponenten, netwerkapparaten en het realtime-ethernet. Het systeem wordt gekenmerkt door de meest uiteenlopende functies en combinatiemogelijkheden, die het van de klassieke automatisering onderscheiden. In talrijke toepassingen in verschillende branches heeft het zijn waarde al bewezen.

 

Automatiseringssysteem volgens een nieuw uitgangspunt!

Part of PSS 4000: het automatiseringssysteem PSS 4000 wordt gekenmerkt door de meest uiteenlopende combinatiemogelijkheden.

Door de consequente verdeling van de besturingsfuncties kunnen projecten met het automatiseringssysteem PSS 4000 flexibeler en eenvoudiger worden gerealiseerd dan met bestaande systemen. Dit geldt zowel voor afzonderlijke machines als voor aaneengeschakelde installaties.

  • Klassieke automatisering: een centrale besturing bewaakt de installatie/machine. Via deze besturing worden alle signalen verwerkt, alle sensoren en actuatoren zijn met haar verbonden. Door middel van decentrale I/O-modules kunnen I/O-functies gedeeltelijk naar de periferie worden verplaatst, waardoor kortere afstanden voor bijvoorbeeld de bedrading van sensoren ontstaan. Een lokale verwerking van de signalen vindt normaal gesproken niet plaats.
     
  • Consequente verdeling van besturingsfuncties: bij het automatiseringssysteem worden de besturingsfuncties compleet verdeeld en naar de periferie verplaatst. Besturingsgegevens, failsafe-gegevens en toestanden worden via het realtime-ethernet SafetyNET p uitgewisseld en gesynchroniseerd. Hierdoor speelt het voor de besturingsfunctie geen rol waar het bijbehorende programmadeel wordt afgewerkt. In plaats van een centrale besturing staat er met ons automatiseringssysteem een modulair gebruikersprogramma in een centraal project ter beschikking. Dit programma maakt een eenvoudig, uniform gebruik in het complete project mogelijk.

Prestatiespectrum automatiseringssysteem PSS 4000

Hardware automatiseringssysteem PSS 4000

Hardware
Oplossingen voor standaard- en veiligheidstaken: besturingen, I/O-systemen en netwerkcomponenten.

Software automatiseringssysteem PSS 4000

Software
Het softwareplatform PAS4000 omvat verschillende editors voor de PLC-programmering en het configureren alsmede softwarebouwstenen.

Functies automatiseringssysteem PSS 4000

Functies
In het automatiseringssysteem zijn diverse functies voor het realiseren van de meest uiteenlopende toepassingen beschikbaar.

Toepassingen automatiseringssysteem PSS 4000

Toepassingen
Hier vindt u voorbeelden van toepassingen die al met het automatiseringssysteem gerealiseerd zijn. 

 
Automatiseringssysteem PSS 4000 – Simplify your Automation™


Hier online kopen
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw webcode in:
Contact

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Tel.: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeI Twitter 24I Facebook 24

 

 © Pilz GmbH & Co. KG 
5092